Na početak > Predstavljenje djelatnosti > Gastroenterologija
 
ERCP – pretraga žučnog kanala i kanala gušterače

Šta je ERCP?
ERCP (Endoskopska-Retrogradna-Holangio-Pankretografija) upotrebljava se za utvrđivanje i lijećenje bolesti žučnih kanala, jetre, žučnog mjehura i gušterače. Liječnik gastroenterolog uvede endoskop, pregibnu tanku cijev kroz usta v dvanaesternik do papile (manji, obično zajednički izvod žučnog kanala i gušterače). Kroz papilu se ubrizga kontrastno sredstvo, koje omogučava rentgenski prikaz žučnih kanala i kanala gušterače.

Ko obavlja ERCP?
Dobri rezultati s minimalnim mogučnostima zapleta postižu se dobrim surađivanjem
uigranog tima, kojeg sastavljaju iskusni endoskopist, endoskopska sestra i radiolog. U Diagnostičkom centru Bled ovu pretragu obavljaju tri liječnika gastroenterologa, vrhunski endoskopista s dugogodišnjom praksom i sa brojnim diagnostičkim i endoskopsko operativnim zahvatima.

Zašto je potreban ERCP?
Najčešče indikacije za ERCP su:

  • utvrđivanje i uklanjanje kamenaca u žučnom kanalu
  • utvrđivanje uzroka za smetnje u otjecanju žuči, kad na to ukazuju npr. žutica, laboratorijski nalazi ili nalazi drugih diagnostičkih metoda (UZ, CT, MRCP, Endo UZ)
  • utvrđivanje uzroka i posljedica pankreatitisa (upala gušterače)
  • ocjena mogućnosti raka gušterače ili žučnog kanala
  • traženje uzroka za kronične ili akutne bolove stomaka, kada sumnjamo, da bi to mogla biti posljedica oboljenja žučnih kanala ili gušterače

Šta možemo očekivati za vrijeme ERCP pretrage?
Za vrijeme pretrage napravit ćemo sve što je moguče za vaš ugođaj. Prije pretrage u žilu ćemo vam ubrizgati lijek koji će vas smiriti, ako je potrebno i uspavati. Vaše ždrijelo ćemo anestezirati lokalnim anestetikom. U usta ćemo vam staviti usnik koji će vam štititi zube. Ležat ćete na ljevom boku i u tom položaju će vam liječnik uvesti endoskop. Endoskop neće uzrokovati nikakvog bola, a i sa disanjem nećete imati poteškoča.

 

 
tiskaj pošalji smanji povećaj

Dijagnostički centar Bled
Pod skalo 4, 4260 Bled, Slovenia

Tel: +386 4 579 80 00
Fax: +386 4 579 84 04

Grana Ljubljana
Vila Urbana,
Barvarska steza 4,
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 280 46 60
Fax: +386 1 280 46 61
ljubljana@dc-bled.si

Dijagnostički centar Bled, 2004O autorima