Lekarna

Diagnostični center Bled ima v okviru svojih dejavnosti organizirano tudi interno lekarno, katere poglavitni cilj je zagotoviti ustrezno založenost z zdravili in medicinskimi pripomočki, ki jih v Centru potrebujemo pri vsakdanjem delu in pri oskrbi hospitaliziranih pacientov.

Poleg tega bolnišnični farmacevt skrbi za racionalizacijo nabave, izdaje in porabe zdravil in medicinskih pripomočkov ter za njihovo pravilno hranjenje.

Lekarna ne izdaja zdravil zunanjim pacientom.