Opravljanje preiskav

Vsaka preiskava ima svoja specifična navodila, ki jih lahko najdete na straneh, ki se nanašajo na to preiskavo. Preiskavo, ki vas posebej zanima, lahko poiščete na straneh Dejavnosti. Na tem mestu pa je napisanih nekaj splošnih navodil in informacij o opravljanju preiskav, vaši pisni izjavi o privolitvi in zdravstvenih podatkih, ki jih zbiramo in hranimo.

Privolitev v preiskave

Med bivanjem v Centru vam bo zdravstveno osebje, na vašo željo, še dodatno pojasnilo tveganja, koristi in možne alternative vsake predlagane oblike preiskave. V našem Centru imamo visoko strokovno usposobljene zdravnike, zato je tudi primerov, ko se zapleti zgodijo, relativno malo. Vendar pa vsaka preiskava nosi tudi določeno tveganje in med njo lahko pride do kakšne od pričakovanih oblik komplikacij.

Pred kakršno koli preiskavo moramo pridobiti vaše pisno dovoljenje, zato vas bomo prosili za podpis privolitvenega obrazca. Če niste prepričani o katerem koli vidiku predlagane preiskave, vas prosimo, da se pogovorite z našim sprejemnim zdravnikom, ki vam bo z veseljem dodatno pojasnil kakršno koli nejasnost.

Nekateri postopki ne zahtevajo formalnega pisnega privoljenja, vendar vam bo osebje na vašo željo pojasnilo vsa tveganja, koristi in alternative, preden vam bo preiskavo opravilo.

Informacije o vašem zdravstvenem stanju

Ob prihodu v Center vas bo sprejemni zdravnik povprašal po informacijah, ki se nanašajo predvsem na vaše zdravstveno stanje in dejavnike tveganja ter so pomembne za natančnejšo postavitev diagnoze.

Čemu potrebujemo te informacije?

O informacijah vas bomo povprašali, da bi vam lahko postavili čim bolj natančno diagnozo ter zagotovili potrebno zdravljenje. Informacije se zbirajo v kartoteki, skupaj s podrobnostmi o opravljenih preiskavah, če bi nas nemara morali spet obiskati.

Kdo ima dostop do informacij?

Po zakonu smo informacije o vas in vašem zdravstvenem stanju dolžni obravnavati kot zaupne. Možnost vpogleda teh informacij imajo naši zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki so jih po kodeksu dolžni varovati kot zaupne. Do vpogleda v vašo zdravstveno evidenco ste upravičeni tudi vi, čeprav to nemara ne bo mogoče še isti dan, ko za to zaprosite.

Pri težjih primerih se bo zdravnik, ki vam je preiskavo opravil, posvetoval z ostalimi zdravniki, ki se vsakodnevno sestanejo. Na teh sestankih sodelujejo zdravniki vseh osrednjih dejavnosti, ki jih pri nas opravljamo. Na ta način boste dobili celostna navodila o nadaljnjih postopkih zdravljenja.