Obisk z e-napotnico

Na preiskave v Diagnostičnem centru Bled se lahko naročite na več načinov (spletni obrazec, e-naročanje, elektronska pošta, osebno, telefonsko). Zaradi učinkovitejšega dela vas prosimo, da uporabite enega od elektronskih načinov naročanja.

DELOVNI ČAS službe naročanja je vsak delovnik med 8. in 14. uro.

NAROČANJE PREK SPLETNEGA OBRAZCA:

Preden izpolnite obrazec, preverite, katere storitve opravljamo na napotnico in na katerih lokacijah. Preverite tukaj.
?
?

Kateri so še drugi načini naročanja?

PO KLASIČNI POŠTI

PO ELEKTRONSKI POŠTI

ELEKTRONSKO Z E-NAPOTNICO

OSEBNO

TELEFONSKO

Stopnje nujnosti in roki za oddajo napotne listine

Če se boste na pregled naročili z napotno listino, je za večino preiskav predvidena čakalna doba (pri nekaterih nekaj dni, pri drugih ambulantah pa nekaj tednov). S klikom na ČAKALNE DOBE lahko preverite, koliko časa bi morali za pregled v posamezni ambulanti čakati.

O STOPNJI NUJNOSTI preiskave odloča napotni zdravnik. Z novim zakonom so se spremenile tudi stopnje nujnosti na napotni listini in tudi rok, do kdaj mora pacient zdravstveni ustanovi predložiti napotno listino. Če tega ne stori pravočasno, napotna listina preneha veljati.

  • napotna listina - NUJNO: predložiti najpozneje v 24 urah od izdaje (paciente s stopnjo nujnosti nujno seveda obravnavamo prednostno),
  • napotna listina - ZELO HITRO: predložiti v petih dneh po njeni izdaji,
  • napotna listina - HITRO ali REDNO: predložiti v 14 dneh po njeni izdaji.

Naročanje na KONTROLNE PREGLEDE:

Za kontrolne preglede morate prav tako imeti veljavno napotno listino. Prosimo vas, da vedno preverite, če vam napotna listina, ki ste jo prejeli za prvi pregled, še velja v času vaše kontrole. V nasprotnem primeru si morate pred kontrolnim pregledom zagotoviti novo napotno listino pri svojem osebnem zdravniku in nas o izdaji nove napotne listine obvestiti na enega izmed zgoraj navedenih načinov. Le tako vas namreč lahko naročimo na kontrolni pregled. V določenih primerih pa napotna listina večja večkratno.

Prenaročanje ali odjava termina

Skladno z novim zakonom se vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotnice (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom. Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (smrt, nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.

V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama in napotna listina preneha veljati. Pri istem izvajalcu se za isto storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ni prišel. 

Odjave ali morebitne spremembe javite na: info@dc-bled.si (velja za vse enote Diagnostičnega centra Bled: Bled, Ljubljana, Novo mesto …). 

Na dan pregleda, če boste preiskavo opravili na napotno listino, s sabo prinesite vašo zdravstveno izkaznico ter morebitno zdravstveno dokumentacijo iz vaših prejšnjih preiskav.

V primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate stroške v višini 20 % vrednosti opravljene storitve plačati sami. Prosimo, poglejte podrobnejša navodila v razdelku SAMOPLAČNIŠKI OBISK.