Pravice in dolžnosti pacientov

V Diagnostičnem centru Bled vam, v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 55/17, v nadaljevanju ZPacP) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih v našem Centru nudimo.
Zakon o pacientovih pravicah poleg pravic pacientov vsebuje tudi določila o pacientovih dolžnostih, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.

PACIENTOVE PRAVICE, ki jih ureja 5. člen ZPacP

Pacientove dolžnosti, ki jih ureja 54. člen ZPacP

Več o pravicah in dolžnostih pacientov si lahko preberete tudi v brošuri z naslovom Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

 

Plakat o pravicah in dolžnostih pacientov, ki smo ga izdelali v Diagnostičnem centru Bled, ki si ga lahko ogledate tudi v čakalnicah Centra: