Naročanje na samoplačniški pregled

Za naročanje na samoplačniške preglede za vse enote Diagnostičnega centra Bled (Bled, Ljubljana, Novo mesto) pokličite ga. Zlato Legat na telefonsko številko: 041 644 008, oz. Zlata.Legat@dc-bled.si, od ponedeljeka do petek med 8.00 do 14.00 uro.