Naročanje na preventivne (managerske) zdr. preglede

SPLETNI OBRAZEC:

E-POŠTA IN TELEFON:

Za managerske preglede (Celostni, Temeljni, Temelji Plus) kontaktirajte:

Nina Benedičič: 
Tel: +386 (0)4 579 82 93 
Email: nina.benedicic@dc-bled.si

Romana Lenarčič: 
Tel: +386 (0)4 579 84 08 
Email: romana.lenarcic@dc-bled.si

Za gastroenterološki, urološki, ženski in kardiološki preventivni pregled kontaktirajte:

Zlata Legat: 
Tel: +386 (0)4 579 84 13, M: +386 (0)41 644 008
Email: zlata.legat@dc-bled.si