Kakovost in uspešnost

MEDNARODNA AKREDITACIJA ACCREDITATION CANADA INTERNATIONAL (ACI)

V Diagnostičnem centru Bled smo zavezani vrhunskim zdravstvenim storitvam in pri svojem delu s pacienti izjemen pomen dajemo kakovosti storitev in varnosti za pacienta. Zelo smo ponosni, da smo leta 2014 uspešno pridobili mednarodno akreditacijo kanadske akreditacijske hiše ACI (Accreditation Canada International), ki smo jo leta 2017 uspešno potrdili. Pridobitev akreditacije potrjuje, da svoje zdravstvene storitve opravljamo skladno z mednarodno primerljivimi standardi in izjemno strokovno, učinkovito, predvsem pa kakovostno in varno za naše paciente.

ZLATA BONITETNA ODLIČNOST AAA

V letu 2015 smo pridobili ZLATO BONITETNO ODLIČNOST AAA. Zlata bonitetna odličnost je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih finančnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi zadnja 3 leta. Podeljuje jo Bisnode. Podjetje, ki izkazuje zlato bonitetno odličnost, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje s poslovnimi partnerji.

Diagnostični center Bled spada med 0,4 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji. Zlato bonitetno odličnost AAA v Sloveniji dosega zgolj 617 podjetij. V bolnišnični zdravstveni dejavnosti je naše podjetje edino, ki dosega standard zlate bonitetne odličnosti.

CERTIFIKAT SLOVENSKA KAKOVOST - SQ

je nacionalni znak kakovosti izdelkov ali storitev, ki ga podeljuje Slovensko združenje za kakovost in odličnost. V letu 2015 je Diagnostični center Bled uspešno pridobil certifikat Slovenska kakovost – SQ, in sicer za kakovost storitev s področja specialistični pregledi. Pridobijo ga lahko podjetja, ki imajo visoke standarde kakovosti in jih preverjajo različni zunanji ocenjevalci, uspešno poslujejo, redno poravnavajo svoje obveznosti, spoštujejo zakonodajo, izdelki/storitve pa vključujejo v vsaj 50 % znanje in delo slovenskega izvora.