Lokacije in dostop

  • Diagnostični center na Bledu
  • Diagnostični center Bled, enota Ljubljana
  • Diagnostični center Bled, enota Novo mesto
  • Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta Skupine Diagnostični center Bled)
  • Gastromedica d.o.o. (gastroenterološka ambulanta in ultrazvok Skupine Diagnostični center Bled)

Diagnostični center Bled
Pod skalo 4
4260 Bled

Dostop in parkiranje

Diagnostični center Bled, enota Ljubljana
Barvarska steza 4 (Vila Urbana)
1000 Ljubljana

Dostop in parkiranje

Diagnostični center Bled, enota Novo mesto
Ljubljanska cesta 28 (Bršljin)
8000 Novo mesto

 

Dostop in parkiranje

Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta Skupine Diagnostični center Bled)

Ljubljanska cesta 28 (Bršljin)

8000 Novo mesto

Dostop in parkiranje

Gastromedica d.o.o. (gastroenterološka ambulanta in ultrazvok Skupine Diagnostični center Bled)

Kocljeva Ulica 10
9000 Murska Sobota