Zgodovina in razvoj

Diagnostični center Bled je ustanovil Dr. Milan Gorenšek, dr. med., 18. decembra 1992.  Diagnostični center Bled je tako postal prvi zasebni diagnostični center v Sloveniji. Podjetje je pridobilo tudi koncesijo Ministrstva za zdravje RS za opravljanje dela v zdravstvu in sklenilo pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako je bilo od vsega začetka mogoče opravljati preiskave tudi na napotnico. Glavna dejavnost je bila gastroenterologija. V letih, ki so sledila, se je povečeval nabor in obseg dejavnosti:

 • 1998: odprtje hčerinske družbe Medicinski center Lipa v Ljubljani
 • 1999: nakup dodatnih prostorov na Bledu
 • 2001: nakup večinskega deleža v podjetju Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo (leta 2014 smo svoj večinski delež prodali)
 • 2003: odprtje lastne Restavracije Labod, ki se nahaja v neposredni bližini našega Centra in je odprta tudi za zunanje goste
 • 2007: pripojitev družbe Medicinski center Lipa
 • 2008: pripojitev družbe Endoskopija (ambulante v Ljubljani in v Kostanjevici na Krki)
 • 2009: izgradnja Podružnice v Ljubljani
 • 2012: prenova sob v tretjem nadstropju Diagnostičnega centra Bled.
 • 2015: nakup družbe s strani ARX Equity Partners in Euromedic Investments
 • 2015: prenova ambulant, sob in poslovnih prostorov na Bledu
 • 2016: prenova ambulant v Kostanjevici na Krki
 • 2016: nova enota v Novem mestu - Medi Cons kardiologija d.o.o.
 • 2018: nova enota v Murski Soboti - Gastromedica d.o.o.
 • 2018: nova enota v Novi Gorici - Internistična GE ambulanta d.o.o.
 • 2019: selitev ambulante Kostanjevica na Krki in ambulante Medi Cons v nove prostore v Novem mestu 

Danes v Diagnostičnem centru Bled izvajamo številne dejavnosti, na leto pa opravimo več kot 30.000 pregledov, večinoma ambulantnih, v določenem številu primerov pa je potrebna tudi hospitalizacija bolnika. Bistvo našega centra je v tem, da lahko v najkrajšem možnem času na podlagi vseh potrebnih preiskav, postavimo diagnozo. Ta diagnoza je temelj poti, ki jo prehodi pacient do svojega zdravja.

Z več novimi enotami nudimo kakovostno zdravstveno oskrbo po Standardu Diagnostičnega centra Bled po celotni Sloveniji.

V prihodnjih letih bomo nadaljevali s širitvijo ponudbe zdravstvenih storitev, z oblikovanjem novih zdravstvenih programov ter z razvojem medicinskega turizma na Bledu.