Celovit pristop k zdravljenju raka prostate

Celovit pristop k zdravljenju raka prostate

Prostata je moška spolna žleza, ki se nahaja v spodnjem urinarnem traktu tik pod mehurjem in obdaja sečnico. Zdrava prostata je velikosti večjega oreha. Z vašo starostjo tudi vaša prostata postaja večja, prav tako se povišuje vrednost PSA (tj. za prostato specifičen antigen). Povišana vrednost PSA je možen indikator morebitnih težav s prostato, vendar pa to ne pomeni nujno tudi raka prostate.

Določanje vrednosti PSA je zmotno postala metoda za diagnosticiranje raka prostate. Res je, da višja kot je vrednost PSA, večje je tveganje za možnost pojava raka prostate, vendar pa je treba to vrednost interpretirati glede na splošno zdravje pacienta, njegovo starost, družinsko anamnezo, velikost prostate …

Osnovni podatki o preiskavi:

  • Storitev je na voljo samoplačniško / cenik

Lokacije izvajanja zdravljenja raka prostate

  • Bled | Pod skalo 4, 4260 Bled
  • Ljubljana | Barvarska steza 4 (Vila Urbana), 1000 Ljubljana 
  • Novo mesto | Ljubljanska cesta 28 (Bršljin), 8000 Novo mesto
Naročite se samoplačniško

Kaj storiti ob povišani vrednosti PSA?

Po navadi se je pri moških s povišanim serumskim PSA in nenormalnim digitorektalnim pregledom opravila biopsija prostate, s katero se je potrjevalo oziroma izključevalo raka prostate. Če vam urolog predlaga, da bi naredil biopsijo prostate, se z njim pogovorite, zakaj je to pomembno. Preden pa odidete na biopsijo, pa morate vedeti, da obstaja tudi poseben, enostaven urinski test, ki biopsijo prostate lahko odloži.

Urinski test SelectMDx

Oseba s povišano vrednostjo PSA in/ali nenormalnim digitorektalnim pregledom ima od sedaj možnost opraviti samoplačniški neinvazivni biomarkerski urinski test SelectMDx, ki je na voljo tudi v Diagnostičnem centru Bled. Z njim vaš urolog izve ali potrebujete biopsijo prostate ali lahko nadaljujete le z rednimi pregledi. SelectMDx je del najnovejših standardov diagnostike raka prostate.

Gre za najnovejšo enostavno metodo posebnega urinskega testa, ki pokaže, ali je v prostati prisoten agresiven rak prostate, ali ne. Ključno je namreč ravno odkrivanje in zdravljenje agresivne, življenjsko ogrožajoče oblike raka prostate.

S SelectMDx testom iščemo biomarkerje raka prostate v urinu ter s pomočjo drugih dejavnikov tveganja izračunamo trenutno pacientovo tveganje za prisotnost raka prostate ter tveganje, da je ta rak visoko-rizičen oz. agresiven in pacient potrebuje zdravljenje. S testom se pacient lahko izogne biopsiji in drugim diagnostičnim metodam, če test pokaže nizko tveganje za agresivno obliko raka prostate (pri več kot 50 % pacientih, ki opravijo SelectMDx test, biopsija ni potrebna).

Zanesljivost testa SelectMDx je zelo visoka. SelectMDx pravilno napove negativen rezultat za visoko-rizičnega raka prostate kar v 95-ih odstotkih primerov. Pacient z negativnim rezultatom tako lahko varno izpusti biopsijo in nadaljuje z rednimi urološkimi pregledi.

Test je zaradi svoje visoke zanesljivosti in klinične uporabnosti že vključen v diagnostične smernice raka prostate Evropskega združenja urologov (European Aassociation of Urology, EAU).

Postopek

Vaš urolog bo opravil digitorektalni pregled z dodatno masažo prostate, po pregledu pa boste enostavno oddali vzorec urina v poseben zbiralnik. Vzorec se potem pošlje v analizo v laboratorij proizvajalca MDx Health BV na Nizozemskem. Rezultati analize bodo znani v 7-ih dneh po prispetju vzorca v laboratorij. Predstavil vam ji bo vaš urolog.

V primeru, da urinski test pokaže visoko verjetnost agresivnega raka prostate, se za nadaljnjo diagnostiko in natančno določitev lokacije tumorja svetuje magnetna resonanca in biopsija prostate, o čemer se boste lahko pogovorili s svojim urologom.

Kdaj test ni primeren za vas oz. kdaj testa ne morete opraviti?

  • na dan odvzema urina sta od opravljene biopsije prostate minila manj kot 2 meseca
  • jemljete zdravila za zniževanje vrednosti PSA – zaviralce 5 α reduktaze (5 ARI) kot sta finasterid in dutasterid (zdravila za prostato) ali LHRH agoniste kot je leuprorelin oziroma od jemanja navedenih zdravil ni preteklo najmanj 6 mesecev
  • izmerjena vrednost PSA je starejša od 6 mesecev.

Select MDx testiranje vključuje:

  • Select MDx test kit 350,00 €
  • Strošek obdelave vzorca: 50,00 €
  • Pregled, odvzem in interpretacija rezultatov: 100,00 €

Skupna cena urinskega testa SelectMDx: 500,00 €

Omenjeno analizo v Diagnostičnem centru Bled opravljamo samoplačniško.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×