Ceniki

Ceniki, veljavni od 1. 1. 2018

Ceniki, veljavni od 1. 7. 2020

V dodatku k cenikom z veljavnostjo 1. 7. 2020 so navedene nove storitve Ambulante za motnje dihanja v spanju in pulmologijo ter nove cene za aplikacijo hialuronske kisline in globoke sedacije ob endoskopski preiskavi.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×