ERCP

  • Pacijent tijekom ERCP pretrage.
    Pacijent tijekom ERCP pretrage.
ERCP (Endoskopska-Retrogradna-Holangio-Pankreatikografija) pretraga je žučovoda i kanala gušterače.
Predstavljamo vam osnove za razumijevanje zahvata – kako se provodi, u koju svrhu i kakve nuspojave može imati. Tekst ne može odgovoriti na sva vaša pitanja, pa dodatna pojašnjenja zatražite od osobnog liječnika ili liječnika koji obavlja pretragu.

Što je to ERCP?

Tko obavlja ERCP?

Zašto je potreban ERCP?

Priprema za pretragu

Što možete očekivati tijekom ERCP pretrage?

Koje su moguće komplikacije ERCP-a?

Što možete očekivati nakon ERCP pretrage?

Navedenu pretragu u dijagnostičkom centru Diagnostični center Bled obavljamo na uputnicu, kao i uz plaćanje. Više >>

Natrag