Injekcije koncentrirane autologne trombocitne plazme – ACP/PRP

ACP/PRP terapija dokazano je uspješna kod:
  • problema zbog teniskog i golfskog lakta (epikondilitis), upala ramenih tetiva,
  • insercijske tendinopatije patelarne sveze (patelarni tendinitis, skakačko koljeno), 
  • ranog oblika trošenja zglobova,
  • upale (tendinoza) ahilove tetive.
Koncentrirana autologna trombocitna plazma predstavlja novost u liječenju upaljenih tetiva i ranijih oblika oštećenja zglobova. Liječenje se temelji na pripravku od pacijentove vlastite krvi. Slijedi posebna obrada uzetog uzorka u sterilnim uvjetima. Faktori rasta i citokini koje trombociti oslobađaju imaju važnu ulogu u liječenju i regeneraciji tkiva. Neposredno nakon uzimanja pripravak trombocitne plazme pod sterilnim uvjetima aplicira se u pogođeni predio. Tako se može usporiti napredovanje trošenja i ubrzati obnavljanje oštećenje tetive.

Kod akutnih je ozljeda injiciranje jednokratno, kod upala tetiva se obično ponavlja dvaput s pauzom od najmanje tjedan dana, a kod trošenja zglobova potrebna su tri injiciranja u razmacima od 14 dana.
Navedenu pretragu u dijagnostičkom centru Diagnostični center Bled obavljamo uz plaćanje. Više >>