Urologija

  • Priprema pacijenata za ESWL.
    Priprema pacijenata za ESWL.
Urologija je znanost koja se bavi bolestima mokraćnog sustava i muškog spolnog organa. Najčešće se bavi posebice pacijentima s problemima s prostatom, mjehurom, bubrežnim kamencima i tumorima mokraćnog sustava.

Urološka djelatnost dijagnostičkog centra Diagnostični center Bled sastoji se od bolničkog dijela, gdje se bavimo izvantjelesnim razbijanjem kamenaca u bubrezima i mokraćovodima, te ambulantnog dijela namijenjenog općoj urološkoj dijagnostici.

U našem centru obavljamo sljedeće vrste pregleda, pretraga, zahvata i liječenja:

Formirali smo i urološki usmjereni preventivni pregled uz plaćanje koji preporučamo kao preventivu i kod problema prilikom uriniranja. Više o pregledu možete pročitati u brošuri.