ESWL

ESWL je minimalno invazivna, nekirurška metoda odstranjivanja mokraćnih kamenaca.

U Sloveniji se u UKC-u Ljubljana izvodi od 1988. godine, a u dijagnostičkom centru Diagnostični center Bled od 1992. godine.

Pomoću udarnih valova kamenci u mokraćnom sustavu razbijaju se pod analgetskom terapijom i sedacijom. Postupak traje otprilike 1 sat i gotovo je bezbolan. Tijekom zahvata izvođač razbijanja nalazi se pored pacijenta i ultrazvučno prati proces razbijanja. U slučaju da je kamenac izvan dosega UZ-a (obično u mokraćovodima), kontrola se obavlja rendgenom. Broj izvantjelesnih razbijanja mokraćnih kamenaca ovisan je o tvrdoći i položaju kamenca. Izlučivanje komadića nakon razbijanja traje od nekoliko sati do nekoliko tjedana.

U slučaju da je promjer kamenca veći ili čini prepreku u otjecanju mokraće, radi zaštite bubrega od povišenog pritiska urina uvodi se unutarnja drenaža – DJ-kateter. DJ-kateter drenažna je cjevčica koja se uvodi kroz mokraćovod i seže od mjehura do bubrežne nakapnice (pijelona). Kontrole nakon razbijanja obavljaju se kod nas ili kod urologa koji je pacijenta uputio na razbijanje.

NOVO! PAKET ESWL

Kreirali smo i paket ESWL uz plaćanje. Više informacija o kontaktima za naručivanje možete potražiti na priloženom letku.

Navedenu pretragu u dijagnostičkom centru Diagnostični center Bled obavljamo na uputnicu, kao i uz plaćanje. Više >>

Natrag