Bolničko liječenje

  • Naši su pacijenti pod budnim okom naših medicinskih sestara.
    Naši su pacijenti pod budnim okom naših medicinskih sestara.
Bolnički odjel dijagnostičkog centra Diagnostični center Bled namijenjen je kratkotrajnom boravku pacijenata tijekom priprema za pretrage ili nakon zahvata.

Za prijem se dogovaramo s pacijentima kod kojih planiramo zahtjevnije pretrage (npr. ERCP) ili zahvate (odstranjivanje polipa crijeva, razbijanje mokraćnih kamenaca...). Mogućnost boravka kod nas dobrodošla je i pacijentima iz udaljenijih mjesta koje kod nas mogu u vrijeme kraće, jednodnevne ili dvodnevne, hospitalizacije istovremeno obaviti veći broj pretraga. Starijim ljudima i srčanim bolesnicima također radije predlažemo da se za pretrage kao što je npr. kolonoskopija pripremaju pod našim nadzorom. Iznimno, prema prethodnom dogovoru, možemo primiti i teže, slabije pokretne pacijente za koje inače naše sobe nisu primjereno opremljene.

Naime, prilikom opremanja soba trudili smo se što više izbjeći uobičajenu bolničku atmosferu. Našim su pacijentima zato na raspolaganju dvokrevetne sobe hotelskog tipa, s vlastitim sanitarijama, balkonom, televizijom, telefonom i hladnjakom. Pacijente u pravilu smještamo u dvokrevetne sobe.

Pacijenti su na odjelu cijelo vrijeme pod nadzorom medicinske sestre i dežurnog liječnika koji poduzima mjere u slučaju problema i određuje odgovarajuće liječenje ili, rjeđe, premještaj u odgovarajuću bolnicu, kada komplikacija zahtijeva intenzivnu dijagnostiku ili terapiju.
Ovdje možete pročitati više o boravku na bolničkom odjelu >>