Biokemijski laboratorij

 • Zahvaljujući vlastitom biokemijskom laboratoriju, put do dijagnoze je brži.
  Zahvaljujući vlastitom biokemijskom laboratoriju, put do dijagnoze je brži.
Dijagnostički centar Diagnostični center Bled ima suvremeno opremljen laboratorij u kojem vršimo laboratorijske pretrage potrebne za obradu naših pacijenata. Pretrage se obavljaju na modernim, automatiziranim uređajima, što nam omogućuje postizanje pouzdanih rezultata i što bržu dijagnostiku. Uspješno sudjelujemo u slovenskim, kao i međunarodnim kontrolama za ocjenu kvalitete laboratorijskog rada.
U našem biokemijskom laboratoriju obavljamo:
 1. hematološke pretrage: sedimentacija eritrocita, kompletna krvna slika, diferencijalna krvna slika, broj retikulocita,
 2. pretrage hemostaze: protrombinsko vrijeme (INR), vrijeme krvarenja,
 3. rutinske pretrage u urinu i sediment urina, urinokultura,
 4. testove za dijagnostiku i praćenje bolesti štitnjače: TSH, fT4, tireoglobulin, antitireogobulin, anti TPO,
 5. testove za bolesti prostate: PSA, fPSA,
 6. biokemijske pretrage:
 • elektroliti – natrij, kalij, klor, kalcij, fosfor,
 • retenti – urea, kreatinin (oGF), urati,
 • jetrene probe: AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza,
 • glukoza,
 • željezo, TIBC,
 • amilaza, lipaza,
 • trigliceridi, kolesteroli (ukupni, HDL, LDL),
 • CRP,
 • LDH, CK, troponinski test,
 • ukupni proteini, albumini,
 • bilirubini (ukupni, direktni).
U biokemijskom laboratoriju svakodnevno obavljamo i laboratorijske analize uz plaćanje. Za sve one koji žele potpuno provjeriti laboratorijsku sliku svojeg zdravstvenog stanja, kreirali smo poseban paket laboratorijskih pretraga krvi i urina. Više informacija nalazi se u brošuri.