Histopatološki laboratorij

Kod histopatološkog laboratorijskog pregleda iz komadića primljenog tkiva, uzetog tijekom pretrage, izrađuju se 4/1000 mm debeli režnjevi. Režnjevi se boje bojama za tkivo, a zatim ih pregleda liječnik patolog i postavlja histološku dijagnozu promjene. Histološka je dijagnoza osnova za daljnje liječenje. Važna je prvenstveno za rani početak liječenja tumorskih bolesti.

Radno vrijeme laboratorija je od ponedjeljka do petka od 8.00 do 15.00 sati.