Ljekarna

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled u okviru svojih djelatnosti ima organiziranu i internu ljekarnu čiji je glavni cilj osigurati odgovarajuću opskrbljenost lijekovima i medicinskim pomagalima koja su nam u Centru potrebni u svakodnevnom radu i njezi hospitaliziranih pacijenata.

Uz to, bolnički farmaceut brine o racionalizaciji nabave, izdavanja i trošenja lijekova i medicinskih pomagala te za njihovu pravilnu pohranu.

Ljekarna ne izdaje lijekove vanjskim pacijentima.