Obavljanje pretraga

Svaka pretraga ima svoje specifične upute koje možete pronaći na stranicama koje se odnose na nju. Pretragu koja vas posebno zanima možete naći na stranicama Djelatnosti. Na toj je web-stranici navedeno nekoliko općih uputa i informacija o obavljanju pretraga, vašoj pisanoj izjavi o pristanku i zdravstvenim podacima koje prikupljamo i čuvamo.>

Pristanak na pretrage

Tijekom boravka u Centru zdravstveno će vam osoblje na vašu želju dodatno pojasniti rizike, koristi i moguće alternative svakog predloženog oblika pretrage. U Centru rade visoko stručno osposobljeni liječnici, pa je slučajeva u kojima dolazi do komplikacija relativno malo. Međutim, svaka pretraga nosi i određeni rizik i tijekom nje može doći do nekog od očekivanih oblika komplikacija.

Prije bilo kakve pretrage moramo ishoditi vašu pisanu dozvolu, zato ćemo vas zamoliti da potpišete obrazac za pristanak. Ako niste sigurni u pogledu bilo kojeg aspekta predložene pretrage, porazgovarajte s liječnikom na prijemu koji će vam rado dodatno pojasniti bilo kakvu nejasnoću.

Neki postupci ne zahtijevaju službeni pisani pristanak, ali će vam osoblje na vašu želju pojasniti sve rizike, koristi i alternative prije nego što obavi pretragu.

Informacije o vašem zdravstvenom stanju

Prilikom dolaska u Centar prijemni će liječnik od vas zatražiti informacije koje se odnose prvenstveno na vaše zdravstveno stanje i faktore rizika i koje su važne za preciznije postavljanje dijagnoze.

Zašto su nam potrebne te informacije?

O informacijama ćemo vas pitati da bismo mogli postaviti što precizniju dijagnozu te osigurati potrebno liječenje. Informacije se prikupljaju u kartoteci zajedno s detaljima o obavljenim pretragama, za slučaj da nas morate ponovno posjetiti.

Tko ima pristup informacijama?

Prema zakonu, informacije o vama i vašem zdravstvenom stanju dužni smo tretirati kao povjerljive. Mogućnost uvida u te informacije imaju naši liječnici i drugi zdravstveni djelatnici koji su ih po kodeksu dužni čuvati kao povjerljive. Na uvid u vašu zdravstvenu evidenciju imate pravo i vi, iako to možda neće biti moguće isti dan kada to zatražite.

Kod težih slučajeve liječnik koji je obavio pretragu posavjetovat će se s ostalim liječnicima koji se svakodnevno sastaju. Na tim sastancima sudjeluju liječnici svih središnjih djelatnosti koje kod nas obavljamo. Na taj ćete način dobiti cjelovite upute o daljnjim postupcima liječenja.