Naručivanje na e-uputnicu

Na pretrage u dijagnostičkom centru Diagnostični center Bled možete se naručiti na više načina (web-obrazac, e-naručivanje, e-pošta, osobno, telefonom). Radi učinkovitijeg rada molimo da upotrijebite jedan od elektroničkih načina naručivanja. 

RADNO VRIJEME službe za naručivanje je svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati..

NARUČIVANJE PUTEM WEB-OBRASCA:

Prije popunjavanja obrasca provjerite koje usluge obavljamo na uputnicu i na kojim lokacijama. Provjerite ovdje.
?
?

Kako se još možete naručiti na pretragu?

OBIČNOM POŠTOM

E-POŠTOM

ELEKTRONIČKI, E-UPUTNICOM

OSOBNO

TELEFONSKO

Razine hitnosti i rokovi za dostavljanje uputnice

Ako se na pregled naručite uputnom ispravom, za većinu je pretraga predviđeno čekanje (za neke nekoliko dana, a u drugim ambulantama nekoliko tjedana). Klikom na VRIJEME ČEKANJA možete provjeriti koliko biste vremena za pregled u određenoj ambulanti morali čekati.

O STUPNJU ŽURNOSTI pretrage odlučuje liječnik koji upućuje. Novim su se zakonom promijenili i stupnjevi žurnosti na uputnoj ispravi, kao i rok do kada je pacijent zdravstvenoj ustanovi dužan podnijeti uputnu ispravu. Ako to ne učini pravovremeno, uputna isprava prestaje vrijediti.
  • uputna isprava sa stupnjem žurnosti HITNO: podnijeti najkasnije u roku 24 sata od izdavanja (pacijente sa stupnjem žurnosti HITNO obrađujemo, naravno, prioritetno),
  • uputna isprava sa stupnjem žurnosti VRLO HITNO: podnijeti u roku pet dana nakon izdavanja
  • uputna isprava sa stupnjem žurnosti HITNO ili REDOVNO: podnijeti u roku 14 dana nakon izdavanja

Promjena naručenog termina ili odjava termina

U skladu s novim zakonom svaki pacijent (ili član njegove uže obitelji u njegovo ime) može u sklopu jedne uputnice (redovite ili brze) jedanput odjaviti termin, i to najkasnije 10 dana prije termina. Kasnije i do 30 dana nakon termina može se ispričati iz objektivnih razloga (smrt, neočekivana hospitalizacija, bolest, ozljeda pacijenta ili člana uže obitelji). Nakon toga otkazivanje termina više nije moguće. 

U slučaju neopravdane odsutnosti pacijenta moramo izbrisati s popisa i uputnica prestaje vrijediti. Kod istog izvođača na istu se uslugu može naručiti tek nakon tri mjeseca od termina na koji nije došao. 

Odjave ili eventualne promjene javite na: info@dc-bled.si (vrijedi za sve jedinice dijagnostičkog centra Diagnostični center Bled: Bled, Ljubljana, Kostanjevica…).