Prava i dužnosti pacijenata

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata (službeni list RS „Uradni list RS“ br. 55/17, u daljnjem tekstu ZpacP) i propisa usvojenih na temelju njega, u dijagnostičkom centru Diagnostični center Bled osiguravamo ostvarivanje prava kako bismo na taj način doprinijeli većoj kvaliteti zdravstvenih usluga i njege koju u Centru pružamo.
Zakon o zaštiti prava pacijenata uz prava pacijenata sadrži i odredbe o dužnostima pacijenta koje su također navedene u nastavku.

PRAVA PACIJENTA koje uređuje članak 5. ZpacP

Dužnosti pacijenta koje uređuje članak 54. ZpacP

Više o pravima i dužnostima pacijenata možete pročitati i u brošuri pod naslovom Kaj nam prinaša Zakon o pacientovih pravicah (Što nam donosi Zakon o zaštiti prava pacijenata) koju je izdalo Ministarstvo zdravstva Republike Slovenije.
Plakat o pravima i dužnostima pacijenata koji smo izradili u dijagnostičkom centru Diagnostični center Bled možete pogledati i u čekaonicama Centra.