Diagnostični center na Bledu

Dejavnost Dan Čas
GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA ponedjeljak – četvrtak 8.00-16.00
petak 8.00-14.00
UROLOŠKA AMBULANTA ponedjeljak – četvrtak 8.00-15.00
petak 8.00-14.00
KARDIOLOŠKA AMBULANTA
Specijalistički kardiološki pregledi* ponedeljak 15.30-18.00
petak 8.30-13.00
Ultrazvuk srca* ponedeljak 15.30-18.00
Ultrazvuk vratnih žila utorak, četvrtak 8.30-13.00
ALERGOLOŠKA AMBULANTA ponedjeljak, utorak 8.00-16.00
ULTRAZVOČNA AMBULANTA ponedjeljak, utorak 8.00-16.00
RENTGENOLOŠKA AMBULANTA* ponedjeljak - četvrtak 8.00-16.00
AMBULANTA ZA OSTEOPOROZO* srijeda 8.30-13.00
četvrtak 16.00-18.00
ORTOPEDSKA AMBULANTA torek, četvrtak 15.00-19.00
srijeda 16.00-19.00
TIREOLOŠKA AMBULANTA srijeda 8.00-15.00 (1x na mesec)
GINEKOLOŠKA AMBULANTA* ponedjeljak 15.30-18.30
LABORATORIJ* ponedjeljak - petak 8.00-14.00

Legenda:

* - usluge pružamo uz plaćanje