Kontakt

  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled
  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, jedinica Ljubljana
  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, ambulanta Kostanjevica
  • Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta grupe Diagnostični center Bled)

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled
Pod skalo 4
4260 Bled

Kontaktni obrazac >>

Pristup

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, jedinica Ljubljana
Barvarska steza 4 (Vila Urbana)
1000 Ljubljana

Kontaktni obrazac >>

Pristup

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, ambulanta Kostanjevica

Ljubljanska cesta 16
8311 Kostanjevica na Krki

 

Kontaktni obrazac >>

Pristup

Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta grupe Diagnostični center Bled)

Kandijska cesta 4
8000 Novo mesto

 

Kontaktni obrazac >>

Pristup