Naručivanje na preventivne zdravstvene preglede

WEB-OBRAZAC:

E-POŠTA/TELEFON:

Managerski pregledi (Cjeloviti, Osnovni, Osnovni Plus):

Nina Benedičič: 
Tel.: +386 (0)4 579 82 93 
E-pošta: nina.benedicic@dc-bled.si

Romana Lenarčič: 
Tel.: +386 (0)4 579 84 08 
E-pošta: romana.lenarcic@dc-bled.si

Gastroenterološki, urološki, kardiološki preventivni pregled, pregled za žene:

Zlata Legat: 
Tel.: +386 (0)4 579 84 13, M: +386 (0)41 644 008
E-pošta: zlata.legat@dc-bled.si