Lokacije i pristup

  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled
  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, jedinica Ljubljana
  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, enota Novo mesto
  • Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta grupe Diagnostični center Bled)

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled

Pod skalo 4
4260 Bled

Pristup

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, jedinica Ljubljana

Barvarska steza 4 (Vila Urbana)
1000 Ljubljana

Pristup

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, jedinica Novo mesto
Ljubljanska cesta 28
8000 Novo mesto

Pristup

Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta grupe Diagnostični center Bled)

Ljubljanska cesta 28
8000 Novo mesto

 

Pristup