Lokacije i pristup

  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled
  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, jedinica Ljubljana
  • Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, ambulanta Kostanjevica
  • Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta grupe Diagnostični center Bled)

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled

Pod skalo 4
4260 Bled

Pristup

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, jedinica Ljubljana

Barvarska steza 4 (Vila Urbana)
1000 Ljubljana

Pristup

Dijagnostički centar Diagnostični center Bled, ambulanta Kostanjevica

Ljubljanska cesta 16
8311 Kostanjevica na Krki

 

Pristup

Medi Cons d.o.o. (kardiološka ambulanta grupe Diagnostični center Bled)

Kandijska cesta 4
8000 Novo mesto

 

Pristup