Druge korisne informacije

Što trebate ponijeti sa sobom?
Da biste se dobro osjećali tijekom pretraga, neka vaša odjeća bude udobna. Sa sobom ponesite svoju najnoviju zdravstvenu dokumentaciju. Na preglede dođite natašte. Za pretrage na Bledu sa sobom ponesite pribor za osobnu higijenu, pidžamu, trenirku i sportske cipele.

Postupci nakon utvrđivanja bolesti
Na završnom razgovoru liječnik specijalist internist prezentirat će zdravstveno stanje i preporuke za daljnju obradu na temelju analize svih nalaza. Eventualne kontrolne preglede možete obaviti na Bledu i u Ljubljani. U slučaju potrebe za kirurškim zahvatom uputit ćemo vas u najprikladniju ustanovu.

Odjava dolaska
U slučaju da ne možete doći na pregled u dogovoreno vrijeme, o tome nas što prije obavijestite. U slučaju da pregled otkažete u roku kraćem od 14 dana prije predviđenog dolaska, novi ćemo vam termin ponuditi nakon plaćanja predračuna za naručeni pregled.
Plaćanje

  • Tvrtke
Nakon obavljenog preventivnog pregleda tvrtki izdajemo račun koji u navedenom roku dospijeća treba platiti na žiro račun:
SI56 0313 9100 0467 441 (SKB d.d.)

  • Samoplatitelji
Ako se naručujete na preventivni pregled koji ćete platiti sami, iznos pregleda podmirujete na odlasku.