Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami

Pri svojem delu redno sodelujemo tudi z drugimi zdravstvenimi ustanovami. Tako za slovenske kot tuje paciente uredimo posamezne preglede in zdravljenja, ki jih v svojem širokem naboru preiskav ne moremo ponuditi. Odlično poznavanje stroke nam omogoča, da poskrbimo za celovito obravnavo preiskovanca, četudi posameznih preiskav sami ne opravljamo.

Redno sodelujemo s Splošno bolnišnico Jesenice (najpogosteje npr. magnetna resonanca, mamografija …), Zdravstvenim domom Bled (npr. medicina dela in športa, oftalmologija …), Dentalnim Centrom Čelesnik (zobozdravstvene  storitve) in različnimi javnimi ter zasebnimi specialističnimi ambulantami .