Bivanje v Centru

Ob prihodu v Center se najprej oglasite na naši recepciji.
Vse naše sobe so moderne in hotelskega tipa.

Pri nas ste nameščeni v dvoposteljnih nadstandardnih sobah, kjer je bivanje bolj prijetno kot v bolnišnicah. V sobi skupaj bivata 2 preiskovanca. Soba ima lastno kopalnico in balkon in je prijetno opremljena. 

V našem Centru delujejo interna pravila, po katerih se ravnamo. Za čim bolj prijetno počutje je koristno, da vas z njimi že prej seznanimo.

Na teh straneh lahko najdete, kako bo potekal sprejem v naš Center in namestitev v sobo, kdaj vas bo obiskal sprejemni zdravnik, kje boste jedli, kakšna je oprema sobe in kdaj morate biti v Centru obvezno prisotni. Nekaj besed je napisanih tudi o zdravstvenem osebju in njegovi prepoznavnosti. Tu lahko najdete tudi koristne informacije o prepovedi kajenja in pitja alkohola ter uporabe mobilnih telefonov.

Vsi preiskovanci v Diagnostičnem centru Bled doplačajo za bivanje 10 EUR na dan, ne glede na to, ali so na preiskavo prišli na napotnico ali samoplačniško. 

Bivanje pri nas

Vizita

Obvezna prisotnost in prosti čas

Zapuščanje Centra

Negovalno osebje

Snažilke

Prepoznavanje osebja

Kajenje

Alkohol

Prehrana

Obiskovalci

Mobilni telefoni

Zaklepanje vhodnih vrat