Koristne informacije

Na tem mestu smo zbrali nekaj koristnih informacij, ki jih boste morda potrebovali med bivanjem v našem Centru. Nanašajo se na poštne storitve, telefon in televizijo. Tukaj boste izvedeli tudi, kako lahko naše storitve pohvalite ali pograjate.

Poštne storitve

Bančne storitve

Trgovine

Telefon, televizija in dostop do interneta

Pranje osebnega perila

Verske usluge in duhovna oskrba

Pripombe, predlogi in pritožbe

Spoštljivo ravnanje