Možnost zaposlitve

V Diagnostičnem centru Bled se zavedamo, da za doseganje visoko zastavljenih ciljev potrebujemo sposobne, inovativne, fleksibilne ter motivirane sodelavce, zato skrbimo za načrtovan osebni in poklicni razvoj posameznikov.

V kolikor ste zainteresirani, da se nam pridružite, vas vabimo, da nam svojo ponudbo posredujete preko kontaktnega obrazca. Če bo vaša vloga sovpadala z našimi potrebami, vas bomo obvestili in vas povabili na osebni razgovor. V primeru, da v tistem trenutku ne bi potrebovali osebe vašega profila, bomo prošnjo shranili v našo bazo potencialnih iskalcev zaposlitve.

Prosta delovna mesta

Zdravnik specialist urologije (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ZDRAVNIKA SPECIALISTA UROLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • medicinsko delo v specialističnih ambulantah
 • opravljanje medicinskih pregledov in posegov, diagnostično terapevtskih postopkov ter postavljanje diagnoz
 • predpisovanje, izvajanje in/ali vodenje zdravljenja za ugotovljene bolezni, nepravilnosti in poškodbe
 • opravljanje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela
 • spremljanje razvoja stroke doma in v svetu
 • vključevanje v strokovna združenja in aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih
 • strokovno usposabljanje in izobraževanje zdravstvenih sodelavcev
 • izvajanje promocije zdravstvene dejavnosti
 • izvajanje dela po akreditacijskih postopkih
 • upoštevanje standardov DCB
 • izvajanje ukrepov iz varstva pri delu
 • sodelovanje v primerih nujnih posegov
 • pisanje prispevkov v strokovne in poljudne edicije
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po sklepu ali navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VIII. stopnja, doktor medicine z usmerjeno specializacijo

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled, Ljubljana, Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • ustrezna izobrazba in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
 • opravljena ustrezna specializacija,
 • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialističnem nivoju, po pravilih stroke,
 • slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • aktivno znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE, IT)
 • obvladovanje metod znanstveno raziskovalnega dela
 • zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
 • komunikativnost in human odnos do pacientov,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih.

NUDIMO:

 • prijetno delovno okolje
 • široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja
 • stimulativno nagrajevanje

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 10. 6. 2020 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Računovodja (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

RAČUNOVODJO (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • obračun plač in druga izplačila po pogodbah o delu (obračun refundacij, odtegljajev …)
 • obračun potnih nalogov zaposlenim
 • nadzor nad registracijo delovnega časa
 • pomoč pri pripravi mesečnih izkazov in letnega poročila
 • prevzem, obdelava, plačilo prejetih računov
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • izvajanje plačilnega prometa
 • priprava obračuna DDV
 • vodenje glavne blagajne
 • urejanje registra osnovnih sredstev
 • sestava poročil za statistične namene
 • spremljanje materialnega knjigovodstva

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI, VII stopnja izobrazbe

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • aktivno znanje angleškega jezika
 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost
 • komunikativnost
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 6. 2020 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si.

Pretekla delovna mesta

Študenta/študentko za triažo pacientov pri vhodu v ambulante v Novem mestu

V Diagnostičnem centru Bled iščemo ŠTUDENTA/ŠTUDENTKO ZA TRIAŽO PACIENTOV PRI VHODU V AMBULANTE v Novem mestu (Ljubljanska cesta 28). Delo bo potekalo 5–6 dni v tednu, občasno vključuje soboto, dopoldan ali popoldan.

Obvezni pogoji:

 • šolanje zdravstvene smeri,
 • polnoletnost,
 • prijaznost,
 • komunikativnost in
 • zanesljivost.

Če vas delo zanima, prijavo s kratko predstavitvijo pošljite na email marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Čistilka/Čistilec (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ČISTILKO/ČISTILCA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dnevno in generalno čiščenje skupnih prostorov, pisarn, ambulant, sob, okolice, opreme in urejanje delovnega okolja,
 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal v vseh prostorih,
 • čiščenje pohištva,
 • postiljanje postelj,
 • priprava zaves za čistilnico,
 • skrb za odvoz umazanega perila, brisač in delovnih oblek v pralnico,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • obveščanje nadrejenega o poškodbah na opremi in zastarelosti opreme,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana osnovna šola

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • higienski minimum,
 • znanje slovenščine,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos do pacientov, strank ter zaposlenih.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 13. 5. 2020 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na zgornjem elektronskem naslovu.

 

Študente/študentke za triažo pacientov pri vhodu v ambulante

V Diagnostičnem centru Bled iščemo ŠTUDENTE/ŠTUDENTKE ZA TRIAŽO PACIENTOV PRI VHODU V AMBULANTE, in sicer na Bledu (Pod Skalo 4) in v Ljubljani (Barvarska steza 4). Delo bo potekalo 5–6 dni v tednu, občasno vključuje soboto, dopoldan ali popoldan.

Obvezni pogoji:

 • šolanje zdravstvene smeri,
 • polnoletnost,
 • prijaznost,
 • komunikativnost in
 • zanesljivost.

Če vas delo zanima, prijavo s kratko predstavitvijo pošljite na email marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Študenta/študentko za triažo naročenih pacientov po telefonu

V Diagnostičnem centru Bled iščemo ŠTUDENTA/ŠTUDENTKO ZA TRIAŽO NAROČENIH PACIENTOV PO TELEFONU, in sicer na lokaciji Bled (Pod Skalo 4).

Delo bo potekalo 4 dni na Bledu in 1 dan od doma – nedelja. Petek in sobota prosti.

Obvezni pogoji:

 • šolanje zdravstvene smeri,
 • polnoletnost,
 • za delo od doma potrebujete lasten računalnik, podprt z Windows ali iOS operacijskim sistemom,
 • prijaznost,
 • komunikativnost in
 • zanesljivost.

Če vas delo zanima, prijavo s kratko predstavitvijo pošljite na email marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Svetovalec direktorja (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

SVETOVALCA DIREKTORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • koordinacija dela na področju novih projektov
 • nosilec/nosilka razvoja novega projekta storitev dolgotrajne oskrbe
 • analiziranje slovenskega trga zdravstveno-socialne oskrbe na domu
 • sodelovanje pri pripravi strategije družbe za to področje (lasten razvoj ali prevzem že delujoče firme)
 • sodelovanje z ostalimi zaposlenimi pri oblikovanju predlogov, planov, izračunov
 • sodelovanje kot član poslovnega kolegija družbe
 • ostale naloge po navodilih direktorja družbe.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja ekonomske smeri

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost  organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje s polnim delovnim časom bomo sklenili za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si do 21. 5. 2020. Več informacij o delovnem mestu na zgornjem email naslovu.

Svetovalec direktorja (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

SVETOVALCA DIREKTORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • koordinacija dela na področju novih projektov
 • priprava finančnih načrtov projektov
 • vodenje postopka za pridobivanje državnih in EU subvencij
 • priprava mesečnih kontrolnih poročil v programu SAOP za vse družbe
 • priprava novih kontrolniških poročil v programu SAOP
 • pomoč pri pripravi konsolidacije
 • sodelovanje pri pripravi davčne optimizacije
 • priprava gradiv in poročil za nadzorni svet
 • sodelovanje pri pripravi letnih poročil

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja ekonomske smeri

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje s polnim delovnim časom bomo sklenili za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si do 3. 5. 2020. Več informacij o delovnem mestu na zgornjem email naslovu.

Dipl. medicinska sestra ali dipl. zdravstvenik z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Dipl. medicinsko sestro/dipl. zdravstvenika z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • dežuranje v nočnem času

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana, po potrebi tudi Bled in Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 10. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 8 002.

Inženir radiologije oz. diplomirani inženir radiologije (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • načrtovanje in izvajanje procesa radiološke dejavnosti
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično terapevtskih posegov
 • evidentiranje postopkov dejavnosti, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • evidentiranje in naročanje popravil medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti po predhodnem dogovoru z namestnikom strokovnega direktorja ali nadrejenim
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajičimi sevanji
 • priprava pacienta na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za izvedbo radiološkega posega po načelih ALARA
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov
 • pooblastilo za podpisovanje internih listin
 • pooblastilo za podpisovanje naročilnic in nalogov za popravilo medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI. stopnja, smer: radiološki inženir, radiološki inženir specialist

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost in human odnos do pacienta
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo, pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje s polovičnim delovnim časom bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, datum nastopa dela po dogovoru.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Študent/absolvent zdravstvene nege (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled iščemo študentko ali študenta za pomožna dela v zdravstveni negi. Delo je pretežno dopoldansko, vključuje tudi sobote. Plačilo 5 € bruto na uro (preko študentskega servisa).

Več informacij na telefonski številki 041 774 001 ali elektronski pošti marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Dipl. medicinska sestra ali dipl. zdravstvenik z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Dipl. medicinsko sestro/dipl. zdravstvenika z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • dežuranje v nočnem času

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana, po potrebi tudi Bled in Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 10. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 8 002.

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zdravstveni tehnik, izkušnje v prodaji predstavljajo prednost

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) za nadomeščanje odsotne delavke z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 23. 9. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni administrator (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili z dvema osebama, in sicer za določen čas enega leta, z možnostjo spremembe v nedoločen čas. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 3. 5. 2019) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Rado Jovanović) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov rada.jovanovic@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Študent/absolvent zdravstvene nege (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled iščemo študentko ali študenta za pomožna dela v zdravstveni negi. Delo je pretežno dopoldansko, vključuje tudi sobote. Plačilo 5 € bruto na uro (preko študentskega servisa).

Več informacij na telefonski številki 041 774 001 ali elektronski pošti marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Oskrbnik/hišnik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Oskrbnik/hišnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • vzdrževanje zgradb in opreme (popravila na pohištvu, oknih, vratih, elektroinštalaciji, vodovodnih napeljavah in strojih, pleskarska dela itd) ter vodenje dnevne evidence
 • vzdrževanje zunanje infrastrukture in zelenic
 • intervencije zaradi okvar in napak na zgradbi in opremi
 • prisotnost pri pregledih pogodbenih izvajalcev
 • sprotno obveščanje pooblaščene osebe o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah ter opravljanje letnih pregledov ter vodenje evidence in seznama ugotovljenih odstopanj
 • nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje ter vodenje evidence porabljenega/nabavljenega materiala
 • priprava predloga nabave ali servisiranja ostalega materiala in opreme
 • zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, požar)
 • nadzor nad delovanjem opreme, stavbe ter skrb za čistočo
 • nadzor nad delovanjem protipožarne opreme in sredstev, priprava in koordinacija izvajanja protipožarnega načrta, izvajanje rednih protipožarnih vaj po navodilu pooblaščene osebe in dokumentiranje opravljenih vaj
 • nadzor in preprečitev tveganja za izpostavljenost legionelam in vodenje ustrezne dokumentacije
 • vzdrževanje službenega voznega parka, skrb za tehnične preglede in registracijo vozil
 • dostavljanje in odpremljanje pošte ter opravljanje kurirskih opravil
 • skrb za spoštovanje hišnega reda
 • pomoč sodelavcem pri težjih fizičnih opravilih
 • ostala dela po navodilu nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za zadolženi material in pravilno uporabo

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in terensko delo

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost, natančnost in zanesljivost
 • sposobnost organiziranja dela
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do bolnikov, strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 14. 2. 2019) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

SOBNI ZDRAVNIK - zdravnik brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobnega zdravnika – zdravnika brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
Delo sobnega zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do pacienta
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki čakajo na začetek opravljanja specializacije/stažiranja (delo bodo opravljali pod nadzorom neposrednega mentorja) kot tudi kandidati, ki so že zaključili specializacijo iz družinske medicine.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 5. 2. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zdravstveni tehnik, izkušnje v prodaji predstavljajo prednost

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 1. 2. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

RAČUNOVODJA (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Računovodja (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • obračun plač in druga izplačila po pogodbah o delu (obračun refundacij, odtegljajev …)
 • obračun potnih nalogov zaposlenim
 • nadzor nad registracijo delovnega časa
 • pomoč pri pripravi mesečnih izkazov in letnega poročila
 • prevzem, obdelava, plačilo prejetih računov
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • izvajanje plačilnega prometa
 • priprava obračuna DDV
 • vodenje glavne blagajne
 • urejanje registra osnovnih sredstev
 • sestava poročil za statistične namene
 • spremljanje materialnega knjigovodstva

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI, VII stopnja izobrazbe

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • aktivno znanje angleškega jezika
 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost
 • komunikativnost
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 30. 11. 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si.

INŽENIR RADIOLOGIJE OZ. DIPLOMIRANI INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIR RADIOLOGIJE OZ. DIPLOMIRANI INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • evidentiranje postopkov dejavnosti (obračun)  ter vnos podatkov v računalniški sistem
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično terapevtskih posegov
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 •  izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajočimi sevanji
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • priprava bolnika na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika specialista in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA:

 • odgovornost za strokovno opravljeno delo
 • odgovornost za zaščito sodelujočih pred ionizirajočim sevanjem
 • skrb za splošni in strokovni ugled družbe

ZAHTEVANA IZOBRAZBA:

VI,  VII

Inženir radiologije ali diplomirani inženir radiologije

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, datum nastopa dela po dogovoru.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 17. 10. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Sobni zdravnik oz. zdravnik družinske medicine (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobni zdravnik oz. zdravnik družinske medicine (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Delo sobnega zdravnika (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana Medicinska fakulteta, opravljen strokovni izpit

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost in human odnos do pacientov
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki čakajo na začetek opravljanja specializacije/stažiranja (delo bodo opravljali pod nadzorom neposrednega mentorja) kot tudi kandidati, ki so že zaključili specializacijo iz družinske medicine.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 8. 9. 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zdravstveni tehnik, izkušnje v prodaji predstavljajo prednost

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 6. 8. 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Pomočnik kuharja v restavraciji Labod (m/ž)

Restavracija Labod na Bledu zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Pomočnik kuharja (m/ž)

Restavracija Labod je del podjetja Diagnostični center Bled in pacientom ter zaposlenim nudi kakovostno in zdravo prehrano,  odprta pa je  tudi za zunanje goste. Nahaja se v neposredni bližini Diagnostičnega centra Bled, s terase pa je lep pogled na Blejsko jezero.

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • priprava kuhinje,
 • skrb za čistočo kuhinje in restavracije,
 • priprava aparatov in posode,
 • priprava surovin za kuhanje,
 • pomoč pri pripravi hrane,
 • pravilno shranjevanje jedi/živil,
 • zagotavljanje stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti,
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu,
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur,
 • skrb za drobni inventar v restavraciji,
 • izvajanje drugih del po navodilu narejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih,
 • osebna urejenost.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: nižja ali srednja poklicna, poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: poznavanje dela v kuhinji

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesecev in za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 6. 6. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Kuhar (m/ž)

Restavracija Labod, v lastništvu Diagnostičnega centra Bled, zaposli:

KUHARJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • priprava kuhinje
 • priprava aparatov in posode
 • priprava surovin za kuhanje
 • priprava receptov in izdelava menijev
 • izračun kalorične in ekonomske vrednosti živil
 • izdelava sestavin za jedi (rezanci, nadevi, dodatki)
 • skrb za nabavo zalog in skrb za pravilno ravnanje z zalogami
 • sprejem naročil od natakarjev
 • hitra in kvalitetna priprava hrane
 • izvajanje drugih del po navodilu narejenega

Restavracija je namenjena pacientom in zaposlenim v Diagnostičnem centru Bled ter zunanjim gostom. V restavraciji se lahko odvijajo tudi poročna slavja.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost  organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V stopnja, srednja šola gostinske smeri za poklic kuhar

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST: poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta v stroki, od tega vsaj 1 leto samostojnega dela

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 4 mesecev (sezonsko delo) z 1-mesečno poskusno dobo. V primeru dobrega sodelovanja je možno podaljšanje pogodbe.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 18. maja 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravnik specialist internist – gastroenterolog (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravnika specialista internista – gastroenterologa (m/ž)

Se želite pridružiti ekipi osmih gastroenterologov, zaposlenih v Diagnostičnem centru Bled, ki ima 25-letno tradicijo in visok ugled?

Od kandidatov pričakujemo:

 • ustrezno izobrazbo in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije,
 • slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
 • znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika (angleščina),
 • zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom zbiramo na naslovu Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronskem naslovu romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • načrtovanje in izvajanje procesa radiološke dejavnosti
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično terapevtskih posegov
 • evidentiranje postopkov dejavnosti, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • evidentiranje in naročanje popravil medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti po predhodnem dogovoru z namestnikom strokovnega direktorja ali nadrejenim
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajičimi sevanji
 • priprava pacienta na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za izvedbo radiološkega posega po načelih ALARA
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov
 • pooblastilo za podpisovanje internih listin
 • pooblastilo za podpisovanje naročilnic in nalogov za popravilo medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI. stopnja, smer: radiološki inženir, radiološki inženir specialist

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost in human odnos do pacienta
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo, pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, datum nastopa dela po dogovoru.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 3 dni od objave (do 20. 4. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Oskrbnik/hišnik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Oskrbnika/hišnika (m/ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • vzdrževanje zgradb in opreme (popravila na pohištvu, oknih, vratih, elektroinštalaciji, vodovodnih napeljavah in strojih, pleskarska dela itd)
 • vzdrževanje zunanje infrastrukture in zelenic
 • intervencije zaradi okvar in napak na zgradbi in opremi
 • prisotnost pri pregledih pogodbenih izvajalcev
 • sprotno obveščanje pooblaščene osebe o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah ter opravljanje letnih pregledov in vodenje seznama ugotovljenih odstopanj
 • nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje ter vodenje evidence porabljenega/nabavljenega materiala
 • priprava predloga nabave ali servisiranja ostalega materiala in opreme
 • zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, požar)
 • nadzor nad delovanjem opreme, stavbe ter skrb za čistočo
 • nadzor nad delovanjem protipožarne opreme in sredstev, priprava in koordinacija izvajanja protipožarnega načrta, izvajanje rednih protipožarnih vaj po navodilu pooblaščene osebe in dokumentiranje opravljenih vaj
 • nadzor in preprečitev tveganja za izpostavljenost legionelam in vodenje ustrezne dokumentacije
 • vzdrževanje službenega voznega parka,  skrb za tehnične preglede in registracijo vozil
 • dostavljanje in odpremljanje pošte ter opravljanje kurirskih opravil
 • skrb za spoštovanje hišnega reda
 • pomoč sodelavcem pri težjih fizičnih opravilih
 • ostala dela po navodilu nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za zadolženi material in pravilno uporabo

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in terensko delo

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost, natančnost in zanesljivost
 • sposobnost organiziranja dela
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do bolnikov, strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta (s poskusno dobo 3 mesecev), z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 14. 4. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Zaradi povečanega obsega dela Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni administrator (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti dela v stroki, prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili z dvema osebama, in sicer za določen čas enega leta, z možnostjo spremembe v nedoločen čas. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 30. 3. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

SOBNI ZDRAVNIK - zdravnik brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobnega zdravnika – zdravnika brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
Delo sobnega zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do pacienta
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

• strokovno delo
• poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
• timsko delo
• pripadnost družbi
• primeren odnos do  sodelavcev
• osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev). Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 3 dni od objave (do 9. 2. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Laboratorijski tehnik - patohistologija (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Laboratorijski tehnik – patohistologija (m/ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • preverjanje podatkov na napotnici,
 • sprejem vzorcev,
 • ugotavljanje možnih napak in neskladij pri sprejemu,
 • fiksacija vzorcev v ustreznem fiksativu,
 • priprava v formalinu fiksiranih vzorcev za makroskopsko rezanje(odlivanje formalina, spiranje),
 • priprava delovne površine in pripomočkov,
 • vnos podatkov z napotnice v laboratorijski informacijski sistem,
 • tiskanje kaset in stekelc,
 • prenos tkivnih vzorcev iz vsebnikov v kasete,
 • priprava raztopine 10% formalina NBF,
 • menjava reagentov (formalin, ksilen, alkohol) v tkivnem procesorju in odstranjevanje odpadnih kemikalij,
 • prenos in razporeditev tkivnih vzorcev v nosilce za tkivni procesor,
 • vodenje evidence opravljenih postopkov, okvar aparata in eventualnih napak pri obdelavi vzorcev,
 • čiščenje aparatov in delovnih površin,
 • ostalo delo po navodilu nadrejenega.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo,
 • odgovornost za opremo in naprave,
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov,
 • skrb za splošni in strokovni ugled družbe.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • vsaj 3 leta dela v stroki,
 • strokovno delo, natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost organiziranja dela,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • sposobnost presoje in odločanja,
 • komunikativnost,
 • timsko delo in pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih,
 • osebna urejenost.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V stopnja, laboratorijski tehnik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas in 3 mesečnim poskusnim delom zaradi nadomeščanja sodelavke na porodniškem dopustu. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 5 dni od objave (do 11. 12. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Čistilka (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Čistilka (m/ž)

 

Opis delovnega mesta:

 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal v vseh prostorih,
 • čiščenje pohištva,
 • postiljanje postelj,
 • priprava zaves za čistilnico,
 • skrb za odvoz umazanega perila, brisač  in delovnih oblek v pralnico,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • obveščanje nadrejenega o poškodbah na opremi in zastarelosti opreme,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega.

Naša pričakovanja:

 • higienski minimum,
 • znanje slovenščine,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos d o pacientov, strank ter zaposlenih.

Zahtevana izobrazba: dokončana osnovna šola

Lokacija delovnega mesta: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 20. 12. 2017 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik na hospitalnem oddelku (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravstveni tehnik na hospitalnem oddelku (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre,
 • delo v turnusu.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena srednja zdravstvena šola,
 • opravljen strokovni izpit,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje dela z računalnikom, strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev,
 • timsko delo, pripadnost družbi in primeren odnos do  sodelavcev,
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 6. 12. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
• izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
• sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
• priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
• sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
• evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
• čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
• priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
• urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
• dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
• izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
• izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
• timsko delo
• pripadnost družbi
• primeren odnos do  sodelavcev
• osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) zaradi nadomeščanja odsotne sodelavke. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 5 dni od objave (do 18. 9. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

SOBNI ZDRAVNIK - zdravnik brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobnega zdravnika – zdravnika brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
Delo sobnega zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do pacienta
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 9. 2017 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

NATAKAR V RESTAVRACIJI LABOD (m/ž)

Restavracija Labod na Bledu zaposli:

NATAKAR (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem gostov
 • ponudba storitev in strežba gostov
 • priprava prostora
 • skrb in odgovornost za zalogo pijač in hrane ter vodenje evidenc
 • obračun dnevnega poslovanja
 • blokiranje in zaračunavanje storitev
 • poročanje o poslovanju nadrejenim
 • nabava hrane in pijače
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur
 • skrb za drobni inventar v restavraciji
 • dostava hrane v prostore Diagnostičnega centra Bled (peš)
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu
 • nadzor nad delom iz stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti
 • izvajanje drugih del po navodilu nadrejenega


NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost
 • sposobnost organiziranja dela
 • racionalnost pri nabavi
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost


ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV, V, smer: tehnik gastronomije in turizma

obvladovanje računalniških programov za skladiščenje in blagajno, znanje vsaj enega tujega jezika (AN, NE, IT)

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 4 mesecev.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled d.o.o., Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

ZDRAVSTVENI TEHNIK (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravstveni tehnik (m/ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij,
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih,
 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega zdravstvenega tehnika,
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena srednja zdravstvena šola,
 • opravljen strokovni izpit,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje dela z računalnikom,strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev,
 • timsko delo, pripadnost družbi in primeren odnos do  sodelavcev,
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zaželene so izkušnje v endoskopiji,

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 14. 6. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

VODJA RESTAVRACIJE (m/ž) v restavraciji Labod

Restavracija Labod na Bledu zaposli :

VODJA RESTAVRACIJE (m/ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • strežba hrane in pijače ali kuhanje (predstavlja 70 % delovnega časa)
 • skrb in odgovornost za zalogo pijače in hrane ter vodenje materialnega knjigovodstva
 • priprava ponudb in prodaja gostinskih storitev in sodelovanje s službo trženja
 • vodenje zaposlenih, razporejanje in planiranje kadra za delo v restavraciji
 • obračun poslovanja
 • koordinacija dela s kuhinjo in poročanje o poslovanju
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur
 • priprava naročil materiala in sodelovanje z nabavno službo
 • odgovornost za pravilno evidentiranje delovnega časa podrejenih
 • spremljanje in odgovornost za izvajanje zakonskih predpisov na področju gostinske dejavnosti
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu
 • nadzor nad delom s stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti
 • nadzor nad delom celotne restavracije

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost
 • sposobnost organiziranja dela,
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI, VII, obvladovanje računalniških programov za skladiščenje in blagajno, znanje vsaj enega tujega jezika (AN, NE, IT), poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: 5 let v stroki, od tega vsaj 2 leti na vodilnih delovnih mestih v gostinstvu, izkušnje v strežbi hrane in pijače ali kuhanju

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 2. 6. 2017 na naslov Diagnostični center Bled d.o.o., Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 53.

KUHAR (m/ž) v restavraciji Labod

Restavracija Labod, v lastništvu Diagnostičnega centra Bled, zaposli:

KUHARJA (m/ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • priprava tedenskih menijev
 • priprava receptov in izdelava menijev
 • izdelava sestavin za jedi (rezanci, nadevi, dodatki)
 • skrb za nabavo zalog in skrb za pravilno ravnanje z zalogami
 • sprejem naročil od natakarjev
 • hitra in kvalitetna priprava hrane
 • pravilno shranjevanje jedi/živil
 • prijazen delovni čas: izven poletne sezone so vikendi prosti
 • prijetna lokacija, restavracija s teraso

Restavracija je namenjena pacientom in zaposlenim v Diagnostičnem centru Bled ter zunanjim gostom. V restavraciji se lahko odvijajo tudi poročna slavja.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost  organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV, V stopnja, srednja šola gostinske smeri za poklic kuhar

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST:

poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 5. maja 2017 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 53.

DIPL. MEDICINSKA SESTRA/DIPL. ZDRAVSTVENIK Z IZKUŠNJAMI V ENDOSKOPIJI (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Dipl. medicinsko sestro/dipl. zdravstvenika z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • dežuranje v nočnem času

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 5.  4. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni administrator (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust bolnika ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim  v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona)  in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti dela v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana

 

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL, …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili zaradi nadomeščanja začasno odsotne sodelavke, in sicer za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 15 dni od objave (do 27. 1. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNIST (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravnik specialist internist (m/ž)

NAŠA PRIČAKOVANJA:
– ustrezna izobrazba in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
– opravljena ustrezna specializacija,
– slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
– znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika,
– zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.

NUDIMO:
– prijetno delovno okolje
– široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja
– stimulativno nagrajevanje

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 19. 12. 2016 na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

KURIR (M/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Kurir (m/ž)

OPIS DEL IN NALOG:

 • sortiranje, označevanje in dostava ter prevzem pošte,
 • dostava dokumentov,
 • prevoz sanitetnega, laboratorijskega in drugega materiala, prevoz in dostava druge opreme in dokumentacije po naročilu,
 • beleženje prevožene poti s službenim vozilom,
 • druga dela po navodilu nadrejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

Strokovno delo, natančnost in zanesljivost, pripadnost družbi, primeren odnos do strank in zaposlenih, osebna urejenost.
Izobrazba: III. stopnja, nižje poklicno izobraževanje
Delovne izkušnje: 1 leto dela v stroki

NUDIMO:
Lokacija delovnega mesta: Bled, Ljubljana, Kostanjevica
Delovni čas: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 26. 9. 2016 na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA Z IZKUŠNJAMI V ENDOSKOPIJI (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Diplomirano medicinsko sestro z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v endoskopiji na področju gastroenterologije,
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij,
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih,
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri ,
 • dežuranje v nočnem času.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 5 let, od tega vsaj 3 leta v endoskopiji

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • sposobnost organiziranja svojega dela,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev,
 • timsko delo,
 • pripadnost družbi,
 • primeren odnos do sodelavcev,
 • osebna urejenost.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 21. 6. 2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

DIPLOMIRANI INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

Delo zajema:

 • pripravo delovnih prostorov,
 • kontrolo pripravljenosti delovnih prostorov, materialov, aparatur in pripomočkov za delo,
 • samostojno izvajanje določenih postopkov priprave in obdelave biološkega materiala po pooblastilu nadrejenega,
 • vodenje ustrezne laboratorijske dokumentacije po navodilih,
 • sodelovanje pri nadzoru kakovosti, izboljšavah in standardizaciji laboratorijskih preiskav po navodilih;
 • vzdrževanje laboratorijske opreme po navodilih,
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev s področja laboratorijskega dela po navodilu nadrejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena stopnja izobrazbe: 1. bolonjska stopnja – inženir laboratorijske biomedicine, inženir kemijske tehnologije, biolog ipd.,
 • opravljen strokovni izpit,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj,
 • strokovnost in sposobnost organiziranja dela,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • sposobnost presoje in odločanja,
 • komunikativnost, timsko delo in pripadnost družbi.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu podjetja na Bledu (Pod skalo 4, 4260 Bled).

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 24. 5. 2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

SOBNI ZDRAVNIK (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobni zdravnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Delo zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do bolnika
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do bolnikov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (do konca leta 2016), z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 18.3.2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ZDRAVSTVENI TEHNIK (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravstveni tehnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
• izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
• sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
• priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
• sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
• evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
• čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
• priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
• urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
• dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
• izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
• izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
• timsko delo
• pripadnost družbi
• primeren odnos do  sodelavcev
• osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev), z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 9.3.2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ČISTILKA (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Čistilka – m/ž

OPIS DEL IN NALOG:
Dnevno in generalno čiščenje skupnih prostorov, pisarn, ambulant, sob, okolice, opreme in urejanje delovnega okolja.
Sprotno obveščanje o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah. Izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega, v skladu s potrebami delovnega procesa.

NAŠA PRIČAKOVANJA:
Izobrazba: osnovnošolska
Delovne izkušnje: 3 mesece
Drugi pogoji: poznavanje postopkov čiščenja

NUDIMO:
Lokacija delovnega mesta: Bled, Ljubljana, Kostanjevica
Delovni čas: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja
Poskusno delo: 1 mesec

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 26.2.2016 na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si.

 

Urolog (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravnik specialist urolog (m/ž)

NAŠA PRIČAKOVANJA:
– ustrezna izobrazba in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
– opravljena ustrezna specializacija,
– slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
– znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika,
– zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom

NUDIMO:
– prijetno delovno okolje
– široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja
– stimulativno nagrajevanje

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×