Možnost zaposlitve

V Diagnostičnem centru Bled se zavedamo, da za doseganje visoko zastavljenih ciljev potrebujemo sposobne, inovativne, fleksibilne ter motivirane sodelavce, zato skrbimo za načrtovan osebni in poklicni razvoj posameznikov.

Prosta delovna mesta

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik za različna področja dela (m/ž)

Diagnostični center Bled v svoj kolektiv vabi:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA ZA RAZLIČNA PODROČJA DELA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo na bolnišničnem oddelku in v specialističnih ambulantah
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje in pošiljanje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • delo v treh izmenah (nedelje in prazniki prosti)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

NUDIMO:
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju z najsodobnejšo medicinsko opremo, izobraževanji, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

PRIJAVE:
Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 12. 4. 2024 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – Bled« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu prejmete na elektronskem naslovu.

Pretekla delovna mesta

Natakarica/Natakar (m/ž)

Restavracija Labod na Bledu, ki spada pod Diagnostični center Bled, v svoj kolektiv vabi in zaposli:

NATAKARICO/NATAKARJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • sprejem gostov ter ponudba storitev in strežba gostov
 • priprava prostora
 • skrb in odgovornost za zalogo pijače in hrane ter vodenje materialnega knjigovodstva
 • obračun dnevnega poslovanja
 • blokiranje in zaračunavanje storitev
 • poročanje o poslovanju nadrejenim
 • priprava naročil materiala in sodelovanje z nabavno službo
 • nabava hrane in pijače
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur
 • skrb za drobni inventar v restavraciji
 • priprava ponudb in prodaja gostinskih storitev in sodelovanje s službo trženja
 • spremljanje in odgovornost za izvajanje zakonskih predpisov na področju gostinske dejavnosti
 • dnevno/mesečno/letno poročanje o stanju prometa v restavraciji
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu
 • nadzor nad delom s stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti
 • izvajanje drugih del po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V, VI, smer: tehnik gastronomije in turizma

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta dela v stroki

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi, primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • obvladovanje računalniških programov za skladiščenje in blagajno
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE, IT)
 • preizkus znanja iz prve pomoči in preizkus znanja iz varstva pri delu

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, za zaposlene organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 9. 2. 2024 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Lenčo Može) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov lenca.moze@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Knjigovodja (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • pripravljanje finančne dokumentacije, kontiranje in knjiženje vseh poslovnih dogodkov ter sestavljanje temeljnic za finančno dokumentacijo
 • izdelava plačilnih nalogov
 • vodenje pomožnih blagajn
 • sestava informacij in poročil ter zapisnikov
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena srednja ekonomska šola, gimnazija ali podobna smer
 • natančnost, vestnost, poštenost
 • dobro poznavanje dela z računalnikom,
 • dobro poznavanje orodij MS Office (Excel …)
 • komunikativnost

Ponujamo sodelovanje prek s.p. ali podjemne pogodbe. Pričetek dela je možen takoj, predvidoma v obsegu od 4 do 8 ur dnevno.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 13. 12. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Lenčo Može) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov lenca.moze@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Natakarica/Natakar (m/ž)

Restavracija Labod na Bledu, ki spada pod Diagnostični center Bled, v svoj kolektiv vabi in zaposli:

NATAKARICO/NATAKARJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • sprejem gostov ter ponudba storitev in strežba gostov
 • priprava prostora
 • skrb in odgovornost za zalogo pijače in hrane ter vodenje materialnega knjigovodstva
 • obračun dnevnega poslovanja
 • blokiranje in zaračunavanje storitev
 • poročanje o poslovanju nadrejenim
 • priprava naročil materiala in sodelovanje z nabavno službo
 • nabava hrane in pijače
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur
 • skrb za drobni inventar v restavraciji
 • priprava ponudb in prodaja gostinskih storitev in sodelovanje s službo trženja
 • spremljanje in odgovornost za izvajanje zakonskih predpisov na področju gostinske dejavnosti
 • dnevno/mesečno/letno poročanje o stanju prometa v restavraciji
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu
 • nadzor nad delom s stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti
 • izvajanje drugih del po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V, VI, smer: tehnik gastronomije in turizma

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta dela v stroki

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi, primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • obvladovanje računalniških programov za skladiščenje in blagajno
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE, IT)
 • preizkus znanja iz prve pomoči in preizkus znanja iz varstva pri delu

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, za zaposlene organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 13. 10. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospoda Mića Džanana) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov info@restavracijalabod.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Snažilka/Snažilec (m/ž)

Diagnostični center Bled je zasebni diagnostični center s 30-letno tradicijo in v svoj kolektiv zaradi povečanega obsega dela vabi:

SNAŽILKO/SNAŽILCA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • odgovornost za dodeljeno delovno področje,
 • čiščenje prostorov, pohištva in okolice skladno s Programom za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (POBO),
 • postiljanje postelj,
 • skrb za čisto in umazano perilo ter vodenje evidence pranja,
 • skrb za zalogo potrošnega higienskega materiala in čistilnih sredstev,
 • vodenje evidence o čiščenju prostorov,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • sprotno obveščanje pooblaščene osebe in nadrejenega o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • druga dela po navodilu nadrejenega v okviru delovnega mesta.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • znanje slovenščine in pasivno znanje enega tujega jezika,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos do pacientov, strank ter zaposlenih.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana osnovna šola

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 5. 10. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Operater v naročanju (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

OPERATER V NAROČANJU (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

Delo v naročniški službi obsega:

 • spremljanje elektronske pošte naročniške službe, sprejemanje klicev, osebno naročanje pacientov in posredovanje informacij
 • triažiranje klicev, naročanje pacientov v čakalne knjige in čakalne vrste ter vnos podatkov v računalnik, pravilno povezovanje e-napotnic z vpisi v čakalnih seznamih
 • telefonsko preverjanje in pisno obveščanje pacientov, ki so naročeni na pregled
 • usklajevanje naročanja pacientov za sprejem s številom razpoložljivih kapacitet/postelj, po dogovoru s strokovnimi službami ipd.)
 • po potrebi v primeru zdravstvene izobrazbe izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti (sodelovanje pri sprejemu pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege ter sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA:

 • V. stopnja, zdravstveni tehnik, gimnazijski maturant, zdravstveni administrator
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis
 • zaželene so izkušnje s področja naročanja v zdravstvu

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 8. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Majo Bertoncelj) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov maja.bertoncelj@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž) - Bled

Diagnostični center Bled je zasebni diagnostični center s 30-letno tradicijo in v svoj kolektiv vabi:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju z najsodobnejšo medicinsko opremo, izobraževanja, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

PRIJAVE:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 24. 7. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – endoskopija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu prejmete na elektronskem naslovu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž) - Novo mesto

Diagnostični center Bled je zasebni diagnostični center s 30-letno tradicijo in v svoj kolektiv vabi:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije in urologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji ali urologiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju z najsodobnejšo medicinsko opremo, izobraževanja, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

PRIJAVE:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 1. 7. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu prejmete na elektronskem naslovu.

Operater v naročanju (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

OPERATERJA V NAROČANJU (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • primarno dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega zdravstvenega tehnika
  • spremljanje elektronske pošte naročniške službe, sprejemanje klicev, osebno naročanje pacientov in posredovanje informacij,
  • triažiranje klicev, naročanje pacientov v čakalne knjige in čakalne vrste in vnos podatkov v računalnik, pravilno povezovanje e-napotnic z vpisi v čakalnih seznamih,
  • telefonsko preverjanje in pisno obveščanje pacientov, ki so naročeni na pregled,
  • usklajevanje naročanja pacientov za sprejem s številom razpoložljivih kapacitet/postelj, po dogovoru s strokovnimi službami ipd.)
 • po potrebi izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti (sodelovanje pri sprejemu pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege ter sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA:

 • V. stopnja, zdravstveni tehnik
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis
 • zaželene so izkušnje s področja naročanja v zdravstvu

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 6. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Majo Bertoncelj) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov maja.bertoncelj@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Snažilka/Snažilec (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

SNAŽILKO/SNAŽILCA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • odgovornost za dodeljeno delovno področje,
 • čiščenje prostorov, pohištva in okolice skladno s Programom za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (POBO),
 • postiljanje postelj,
 • skrb za čisto in umazano perilo ter vodenje evidence pranja,
 • skrb za zalogo potrošnega higienskega materiala in čistilnih sredstev,
 • vodenje evidence o čiščenju prostorov,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • sprotno obveščanje pooblaščene osebe in nadrejenega o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • druga dela po navodilu nadrejenega v okviru delovnega mesta.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • znanje slovenščine in pasivno znanje enega tujega jezika,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos do pacientov, strank ter zaposlenih.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana osnovna šola

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 5. 6. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju z najsodobnejšo medicinsko opremo, izobraževanja, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

PRIJAVA:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 31. 3. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – endoskopija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Laboratorijski tehnik (m/ž)

Diagnostični center Bled v histopatološkem laboratoriju zaposli:

LABORATORIJSKEGA TEHNIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • zbiranje, razvrščanje in evidentiranje vzorcev,
 • priprava materiala za fiksacijo – vklapljane tkiva v parafin,
 • količenje in rezanje materiala,
 • priprava barvil,
 • priprava preparatov za mikroskopski pregled,
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev s področja laboratorijskega dela po navodilu nadrejenega.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, laboratorijski tehnik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje z delom v patohistološkem laboratoriju
 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • komunikativnost
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju z najsodobnejšo medicinsko opremo, izobraževanja, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

PRIJAVE:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 20. 3. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Dijano Rodić) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov Dijana.Rodic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju z najsodobnejšo medicinsko opremo, izobraževanja, zaposleni imajo možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

PRIJAVA:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 11. 2. 2023 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – endoskopija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Čistilka/Čistilec (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ČISTILKO/ČISTILCA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dnevno in generalno čiščenje skupnih prostorov, pisarn, ambulant, sob, okolice, opreme in urejanje delovnega okolja,
 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal v vseh prostorih,
 • čiščenje pohištva,
 • postiljanje postelj,
 • priprava zaves za čistilnico,
 • skrb za odvoz umazanega perila, brisač in delovnih oblek v pralnico,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • obveščanje nadrejenega o poškodbah na opremi in zastarelosti opreme,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • higienski minimum,
 • znanje slovenščine,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos do pacientov, strank ter zaposlenih.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana osnovna šola

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 30. 12. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 16. 12. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – endoskopija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Dve diplomirani medicinski sestri/diplomirana zdravstvenika (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi širjenja ekipe zdravstvene nege zaposli:

DVE DIPLOMIRANI MEDICINSKI SESTRI/DIPLOMIRANA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije in v kardiologiji
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali nadrejene medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA:

 • eno osebo zaposlimo za delo v enoti v Ljubljani
 • eno osebo zaposlimo za delo v enoti v Novem mestu

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji ali kardiologiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, Word, Excel …)

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev, in sicer za polni delovni čas.

Če ste se prepoznali v opisu in bi se radi pridružili mlademu in dinamičnemu kolektivu ter delali v prijetnem in modernem delovnem okolju, nam pošljite svojo prijavo z življenjepisom in spremnim pismom do 30. 9. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Čistilka/Čistilec (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ČISTILKO/ČISTILCA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dnevno in generalno čiščenje skupnih prostorov, pisarn, ambulant, sob, okolice, opreme in urejanje delovnega okolja,
 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal v vseh prostorih,
 • čiščenje pohištva,
 • postiljanje postelj,
 • priprava zaves za čistilnico,
 • skrb za odvoz umazanega perila, brisač in delovnih oblek v pralnico,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • obveščanje nadrejenega o poškodbah na opremi in zastarelosti opreme,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • higienski minimum,
 • znanje slovenščine,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos do pacientov, strank ter zaposlenih.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana osnovna šola

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 29. 7. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Čistilka/Čistilec (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ČISTILKO/ČISTILCA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dnevno in generalno čiščenje skupnih prostorov, pisarn, ambulant, sob, okolice, opreme in urejanje delovnega okolja,
 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal v vseh prostorih,
 • čiščenje pohištva,
 • postiljanje postelj,
 • priprava zaves za čistilnico,
 • skrb za odvoz umazanega perila, brisač in delovnih oblek v pralnico,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • obveščanje nadrejenega o poškodbah na opremi in zastarelosti opreme,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • higienski minimum,
 • znanje slovenščine,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos do pacientov, strank ter zaposlenih.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana osnovna šola

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 19. 5. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Zdravstveni tehnik na hospitalnem oddelku (m/ž) – 2 osebi

Diagnostični center Bled zaposli:

DVA ZDRAVSTVENA TEHNIKA NA HOSPITALNEM ODDELKU (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre,
 • delo v turnusu.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena srednja zdravstvena šola,
 • opravljen strokovni izpit,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje dela z računalnikom, strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev,
 • timsko delo, pripadnost družbi in primeren odnos do sodelavcev,
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Delo je za polni delovni čas. Zaposlili bomo dve osebi.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 3. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – zdravstveni tehnik« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 3. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – endoskopija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Farmacevtski tehnik za delo v bolnišnični lekarni (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

FARMACEVTSKEGA TEHNIKA ZA DELO V BOLNIŠNIČNI LEKARNI (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • prevzem, shranjevanje in označevanje zdravil
 • prevzem in shranjevanje medicinskih pripomočkov ter ostalega blaga
 • priprava zdravil in medicinskih pripomočkov, kemikalij in ostalega blaga za izdajo
 • vodenje strokovne dokumentacije in evidenc ter ostala administrativna dela
 • skrb za urejene zaloge ter racionalni obrat zalog
 • kontrola delovnega okolja
 • čiščenje in vzdrževanje opreme v lekarni
 • izvajanje drugih nalog po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA:

 • V. stopnja, farmacevtski tehnik
 • opravljen strokovni izpit

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v lekarništvu
 • strokovnost
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • samostojnost in proaktivnost
 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • komunikativnost
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost
 • znanje slovenščine

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 3. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Polono Čeplak) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov polona.ceplak@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 20. 1. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Rado Jovanović) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov rada.jovanovic@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž)

Diagnostični center Bled je prvi zasebni diagnostični center v Sloveniji s skoraj 30-letno tradicijo, ki zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 10. 1. 2022 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v urologiji (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaradi povečanega obsega dela zaposlimo:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V UROLOGIJI (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v urološki ambulanti
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali nadrejene medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v urologiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, Word, Excel …)

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 10. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – urologija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 8. 10. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Rado Jovanović) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov rada.jovanovic@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Inženir radiologije (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIRJA RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • načrtovanje in izvajanje procesa radiološke dejavnosti
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično-terapevtskih posegov
 • evidentiranje postopkov dejavnosti, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • evidentiranje in naročanje popravil medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti po predhodnem dogovoru z namestnikom strokovnega direktorja ali nadrejenim
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
  izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajočimi sevanji
 • priprava pacienta na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA:

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za izvedbo radiološkega posega po načelih ALARA
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov
 • pooblastilo za podpisovanje internih listin
 • pooblastilo za podpisovanje naročilnic in nalogov za popravilo medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI. stopnja, smer: radiološki inženir, dipl. inženir radiologije

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost in human odnos do pacienta
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo, pripadnost družbi,
 • primeren odnos do pacientov in zaposlenih
 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

NUDIMO:

 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim obdobjem
 • zaposlitev za polni ali krajši delovni čas (po dogovoru)
 • delo v prijetnem kolektivu, ki v ospredje postavlja pacienta

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 17. 9. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Zdravstveni tehnik na hospitalnem oddelku (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA NA HOSPITALNEM ODDELKU (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre,
 • delo v turnusu.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena srednja zdravstvena šola,
 • opravljen strokovni izpit,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje dela z računalnikom, strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev,
 • timsko delo, pripadnost družbi in primeren odnos do  sodelavcev,
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 1. 7. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA, PREDVSEM ZA DELO V NAROČNIŠKI SLUŽBI (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • primarno dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III (sprejem klicev, naročanje pacientov na preglede in preiskave)
 • po potrebi izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA:

 • V. stopnja, zdravstveni tehnik
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis
 • zaželene so izkušnje z delom v prodaji

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 1. 7. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Zlato Legat) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov zlata.legat@dc-bled.si, kjer dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 11. 5. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospoda Ilijo Popova) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov ilija.popov@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Izkušeni računovodja (m/ž)

Diagnostični center Bled je prvi zasebni diagnostični center v Sloveniji s skoraj 30-letno tradicijo, ki zaradi povečanega obsega dela zaposli:

IZKUŠENEGA RAČUNOVODJO (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • priprava in izdelava računovodskih izkazov v skladu s MSRP-ji,
 • vodenje glavne knjige v skladu s mednarodnimi standardi in davčno zakonodajo,
 • obračun, kontrola in knjiženje DDV,
 • samostojna priprava in izdelava različnih analiz in poročil,
 • reševanje zahtevnejših računovodskih in davčnih vsebin
 • knjiženje računovodskih listin
 • spremljanje in uporaba predpisov s finančnega, davčnega in računovodskega področja ter posredovanje navodil za njihovo uporabo,
 • spremljanje zakonskih in drugih novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • priprava računovodskih usmeritev za podjetja v skupini,
 • sodelovanje in usklajevanje z revizorji, davčnimi inšpektorji in drugimi institucijami,
 • izdelava konsolidacij in sodelovanje z revizorji pri izdelavi letnih poročil,
 • pomoč pri pripravi mesečnih izkazov in letnega poročila,
 • obračun plač in druga izplačila po pogodbah o delu (obračun refundacij, odtegljajev …),
 • obračun potnih nalogov zaposlenim.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI, VII stopnja izobrazbe

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Uvajanje bo potekalo 3–6 mesecev na Bledu, kasneje delo v Ljubljani ali na Bledu (po dogovoru).

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • izkušnje na področju dela z računovodskim orodjem (SAOP) so prednost,
 • dobro poznavanje davčne zakonodaje ter mednarodnih računovodskih standardov,
 • dobro poznavanje finančne zakonodaje,
 • dobro poznavanje orodij MS Office,
 • strokovnost, natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost organiziranja dela,
 • sposobnost presoje in odločanja,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • komunikativnost,
 • pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih,
 • osebna urejenost,
 • zmožnost učinkovitega timskega dela v hitro rastoči organizaciji.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 4. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v urologiji (m/ž)

Diagnostični center Bled je prvi zasebni diagnostični center v Sloveniji s skoraj 30-letno tradicijo, ki zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V UROLOGIJI (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v urološki ambulanti
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v urologiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 30. 4. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – urologija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v endoskopiji (m/ž)

Diagnostični center Bled je prvi zasebni diagnostični center v Sloveniji s skoraj 30-letno tradicijo, ki zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V ENDOSKOPIJI (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaželene izkušnje v endoskopiji
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 30. 4. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – endoskopija« ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Zdravnik specialist urologije (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ZDRAVNIKA SPECIALISTA UROLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • medicinsko delo v specialističnih ambulantah
 • opravljanje medicinskih pregledov in posegov, diagnostično terapevtskih postopkov ter postavljanje diagnoz
 • predpisovanje, izvajanje in/ali vodenje zdravljenja za ugotovljene bolezni, nepravilnosti in poškodbe
 • opravljanje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela
 • spremljanje razvoja stroke doma in v svetu
 • vključevanje v strokovna združenja in aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih
 • strokovno usposabljanje in izobraževanje zdravstvenih sodelavcev
 • izvajanje promocije zdravstvene dejavnosti
 • izvajanje dela po akreditacijskih postopkih
 • upoštevanje standardov DCB
 • izvajanje ukrepov iz varstva pri delu
 • sodelovanje v primerih nujnih posegov
 • pisanje prispevkov v strokovne in poljudne edicije
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po sklepu ali navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VIII. stopnja, doktor medicine z usmerjeno specializacijo

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled, Ljubljana, Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • ustrezna izobrazba in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
 • opravljena ustrezna specializacija,
 • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialističnem nivoju, po pravilih stroke,
 • slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • aktivno znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE, IT)
 • obvladovanje metod znanstveno raziskovalnega dela
 • zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
 • komunikativnost in human odnos do pacientov,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih.

NUDIMO:

 • prijetno delovno okolje
 • široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja
 • stimulativno nagrajevanje

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 10. 6. 2020 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Študenta/študentko za triažo pacientov pri vhodu v ambulante v Novem mestu

V Diagnostičnem centru Bled iščemo ŠTUDENTA/ŠTUDENTKO ZA TRIAŽO PACIENTOV PRI VHODU V AMBULANTE v Novem mestu (Ljubljanska cesta 28). Delo bo potekalo 5–6 dni v tednu, občasno vključuje soboto, dopoldan ali popoldan.

Obvezni pogoji:

 • šolanje zdravstvene smeri,
 • polnoletnost,
 • prijaznost,
 • komunikativnost in
 • zanesljivost.

Če vas delo zanima, prijavo s kratko predstavitvijo pošljite na email marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Čistilka/Čistilec (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ČISTILKO/ČISTILCA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dnevno in generalno čiščenje skupnih prostorov, pisarn, ambulant, sob, okolice, opreme in urejanje delovnega okolja,
 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal v vseh prostorih,
 • čiščenje pohištva,
 • postiljanje postelj,
 • priprava zaves za čistilnico,
 • skrb za odvoz umazanega perila, brisač in delovnih oblek v pralnico,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • obveščanje nadrejenega o poškodbah na opremi in zastarelosti opreme,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana osnovna šola

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • higienski minimum,
 • znanje slovenščine,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos do pacientov, strank ter zaposlenih.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 13. 5. 2020 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na zgornjem elektronskem naslovu.

Študente/študentke za triažo pacientov pri vhodu v ambulante

V Diagnostičnem centru Bled iščemo ŠTUDENTE/ŠTUDENTKE ZA TRIAŽO PACIENTOV PRI VHODU V AMBULANTE, in sicer na Bledu (Pod Skalo 4) in v Ljubljani (Barvarska steza 4). Delo bo potekalo 5–6 dni v tednu, občasno vključuje soboto, dopoldan ali popoldan.

Obvezni pogoji:

 • šolanje zdravstvene smeri,
 • polnoletnost,
 • prijaznost,
 • komunikativnost in
 • zanesljivost.

Če vas delo zanima, prijavo s kratko predstavitvijo pošljite na email marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Študenta/študentko za triažo naročenih pacientov po telefonu

V Diagnostičnem centru Bled iščemo ŠTUDENTA/ŠTUDENTKO ZA TRIAŽO NAROČENIH PACIENTOV PO TELEFONU, in sicer na lokaciji Bled (Pod Skalo 4).

Delo bo potekalo 4 dni na Bledu in 1 dan od doma – nedelja. Petek in sobota prosti.

Obvezni pogoji:

 • šolanje zdravstvene smeri,
 • polnoletnost,
 • za delo od doma potrebujete lasten računalnik, podprt z Windows ali iOS operacijskim sistemom,
 • prijaznost,
 • komunikativnost in
 • zanesljivost.

Če vas delo zanima, prijavo s kratko predstavitvijo pošljite na email marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Svetovalec direktorja (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

SVETOVALCA DIREKTORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • koordinacija dela na področju novih projektov
 • nosilec/nosilka razvoja novega projekta storitev dolgotrajne oskrbe
 • analiziranje slovenskega trga zdravstveno-socialne oskrbe na domu
 • sodelovanje pri pripravi strategije družbe za to področje (lasten razvoj ali prevzem že delujoče firme)
 • sodelovanje z ostalimi zaposlenimi pri oblikovanju predlogov, planov, izračunov
 • sodelovanje kot član poslovnega kolegija družbe
 • ostale naloge po navodilih direktorja družbe.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja ekonomske smeri

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost  organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje s polnim delovnim časom bomo sklenili za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si do 21. 5. 2020. Več informacij o delovnem mestu na zgornjem email naslovu.

Svetovalec direktorja (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

SVETOVALCA DIREKTORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • koordinacija dela na področju novih projektov
 • priprava finančnih načrtov projektov
 • vodenje postopka za pridobivanje državnih in EU subvencij
 • priprava mesečnih kontrolnih poročil v programu SAOP za vse družbe
 • priprava novih kontrolniških poročil v programu SAOP
 • pomoč pri pripravi konsolidacije
 • sodelovanje pri pripravi davčne optimizacije
 • priprava gradiv in poročil za nadzorni svet
 • sodelovanje pri pripravi letnih poročil

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja ekonomske smeri

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje s polnim delovnim časom bomo sklenili za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si do 3. 5. 2020. Več informacij o delovnem mestu na zgornjem email naslovu.

Dipl. medicinska sestra ali dipl. zdravstvenik z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Dipl. medicinsko sestro/dipl. zdravstvenika z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • dežuranje v nočnem času

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana, po potrebi tudi Bled in Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 10. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 8 002.

Inženir radiologije oz. diplomirani inženir radiologije (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • načrtovanje in izvajanje procesa radiološke dejavnosti
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično terapevtskih posegov
 • evidentiranje postopkov dejavnosti, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • evidentiranje in naročanje popravil medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti po predhodnem dogovoru z namestnikom strokovnega direktorja ali nadrejenim
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajičimi sevanji
 • priprava pacienta na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za izvedbo radiološkega posega po načelih ALARA
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov
 • pooblastilo za podpisovanje internih listin
 • pooblastilo za podpisovanje naročilnic in nalogov za popravilo medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI. stopnja, smer: radiološki inženir, radiološki inženir specialist

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost in human odnos do pacienta
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo, pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje s polovičnim delovnim časom bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, datum nastopa dela po dogovoru.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Študent/absolvent zdravstvene nege (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled iščemo študentko ali študenta za pomožna dela v zdravstveni negi. Delo je pretežno dopoldansko, vključuje tudi sobote. Plačilo 5 € bruto na uro (preko študentskega servisa).

Več informacij na telefonski številki 041 774 001 ali elektronski pošti marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Dipl. medicinska sestra ali dipl. zdravstvenik z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Dipl. medicinsko sestro/dipl. zdravstvenika z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • dežuranje v nočnem času

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana, po potrebi tudi Bled in Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 10. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 8 002.

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zdravstveni tehnik, izkušnje v prodaji predstavljajo prednost

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) za nadomeščanje odsotne delavke z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 23. 9. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni administrator (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili z dvema osebama, in sicer za določen čas enega leta, z možnostjo spremembe v nedoločen čas. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 3. 5. 2019) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Rado Jovanović) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov rada.jovanovic@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Študent/absolvent zdravstvene nege (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled iščemo študentko ali študenta za pomožna dela v zdravstveni negi. Delo je pretežno dopoldansko, vključuje tudi sobote. Plačilo 5 € bruto na uro (preko študentskega servisa).

Več informacij na telefonski številki 041 774 001 ali elektronski pošti marinka.krumpestar@dc-bled.si.

Oskrbnik/hišnik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Oskrbnik/hišnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • vzdrževanje zgradb in opreme (popravila na pohištvu, oknih, vratih, elektroinštalaciji, vodovodnih napeljavah in strojih, pleskarska dela itd) ter vodenje dnevne evidence
 • vzdrževanje zunanje infrastrukture in zelenic
 • intervencije zaradi okvar in napak na zgradbi in opremi
 • prisotnost pri pregledih pogodbenih izvajalcev
 • sprotno obveščanje pooblaščene osebe o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah ter opravljanje letnih pregledov ter vodenje evidence in seznama ugotovljenih odstopanj
 • nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje ter vodenje evidence porabljenega/nabavljenega materiala
 • priprava predloga nabave ali servisiranja ostalega materiala in opreme
 • zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, požar)
 • nadzor nad delovanjem opreme, stavbe ter skrb za čistočo
 • nadzor nad delovanjem protipožarne opreme in sredstev, priprava in koordinacija izvajanja protipožarnega načrta, izvajanje rednih protipožarnih vaj po navodilu pooblaščene osebe in dokumentiranje opravljenih vaj
 • nadzor in preprečitev tveganja za izpostavljenost legionelam in vodenje ustrezne dokumentacije
 • vzdrževanje službenega voznega parka, skrb za tehnične preglede in registracijo vozil
 • dostavljanje in odpremljanje pošte ter opravljanje kurirskih opravil
 • skrb za spoštovanje hišnega reda
 • pomoč sodelavcem pri težjih fizičnih opravilih
 • ostala dela po navodilu nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za zadolženi material in pravilno uporabo

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in terensko delo

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost, natančnost in zanesljivost
 • sposobnost organiziranja dela
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do bolnikov, strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 14. 2. 2019) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

SOBNI ZDRAVNIK - zdravnik brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobnega zdravnika – zdravnika brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
Delo sobnega zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do pacienta
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki čakajo na začetek opravljanja specializacije/stažiranja (delo bodo opravljali pod nadzorom neposrednega mentorja) kot tudi kandidati, ki so že zaključili specializacijo iz družinske medicine.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 5. 2. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zdravstveni tehnik, izkušnje v prodaji predstavljajo prednost

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 1. 2. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

RAČUNOVODJA (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Računovodja (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • obračun plač in druga izplačila po pogodbah o delu (obračun refundacij, odtegljajev …)
 • obračun potnih nalogov zaposlenim
 • nadzor nad registracijo delovnega časa
 • pomoč pri pripravi mesečnih izkazov in letnega poročila
 • prevzem, obdelava, plačilo prejetih računov
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • izvajanje plačilnega prometa
 • priprava obračuna DDV
 • vodenje glavne blagajne
 • urejanje registra osnovnih sredstev
 • sestava poročil za statistične namene
 • spremljanje materialnega knjigovodstva

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI, VII stopnja izobrazbe

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • aktivno znanje angleškega jezika
 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost
 • komunikativnost
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 30. 11. 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si.

INŽENIR RADIOLOGIJE OZ. DIPLOMIRANI INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIR RADIOLOGIJE OZ. DIPLOMIRANI INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • evidentiranje postopkov dejavnosti (obračun)  ter vnos podatkov v računalniški sistem
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično terapevtskih posegov
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 •  izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajočimi sevanji
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • priprava bolnika na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika specialista in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA:

 • odgovornost za strokovno opravljeno delo
 • odgovornost za zaščito sodelujočih pred ionizirajočim sevanjem
 • skrb za splošni in strokovni ugled družbe

ZAHTEVANA IZOBRAZBA:

VI,  VII

Inženir radiologije ali diplomirani inženir radiologije

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, datum nastopa dela po dogovoru.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 17. 10. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Sobni zdravnik oz. zdravnik družinske medicine (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobni zdravnik oz. zdravnik družinske medicine (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Delo sobnega zdravnika (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: dokončana Medicinska fakulteta, opravljen strokovni izpit

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost in human odnos do pacientov
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki čakajo na začetek opravljanja specializacije/stažiranja (delo bodo opravljali pod nadzorom neposrednega mentorja) kot tudi kandidati, ki so že zaključili specializacijo iz družinske medicine.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 8. 9. 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zdravstveni tehnik, izkušnje v prodaji predstavljajo prednost

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 6. 8. 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Pomočnik kuharja v restavraciji Labod (m/ž)

Restavracija Labod na Bledu zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Pomočnik kuharja (m/ž)

Restavracija Labod je del podjetja Diagnostični center Bled in pacientom ter zaposlenim nudi kakovostno in zdravo prehrano,  odprta pa je  tudi za zunanje goste. Nahaja se v neposredni bližini Diagnostičnega centra Bled, s terase pa je lep pogled na Blejsko jezero.

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • priprava kuhinje,
 • skrb za čistočo kuhinje in restavracije,
 • priprava aparatov in posode,
 • priprava surovin za kuhanje,
 • pomoč pri pripravi hrane,
 • pravilno shranjevanje jedi/živil,
 • zagotavljanje stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti,
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu,
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur,
 • skrb za drobni inventar v restavraciji,
 • izvajanje drugih del po navodilu narejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih,
 • osebna urejenost.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: nižja ali srednja poklicna, poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: poznavanje dela v kuhinji

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesecev in za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 6. 6. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Kuhar (m/ž)

Restavracija Labod, v lastništvu Diagnostičnega centra Bled, zaposli:

KUHARJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • priprava kuhinje
 • priprava aparatov in posode
 • priprava surovin za kuhanje
 • priprava receptov in izdelava menijev
 • izračun kalorične in ekonomske vrednosti živil
 • izdelava sestavin za jedi (rezanci, nadevi, dodatki)
 • skrb za nabavo zalog in skrb za pravilno ravnanje z zalogami
 • sprejem naročil od natakarjev
 • hitra in kvalitetna priprava hrane
 • izvajanje drugih del po navodilu narejenega

Restavracija je namenjena pacientom in zaposlenim v Diagnostičnem centru Bled ter zunanjim gostom. V restavraciji se lahko odvijajo tudi poročna slavja.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost  organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V stopnja, srednja šola gostinske smeri za poklic kuhar

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST: poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta v stroki, od tega vsaj 1 leto samostojnega dela

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 4 mesecev (sezonsko delo) z 1-mesečno poskusno dobo. V primeru dobrega sodelovanja je možno podaljšanje pogodbe.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 18. maja 2018 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravnik specialist internist – gastroenterolog (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravnika specialista internista – gastroenterologa (m/ž)

Se želite pridružiti ekipi osmih gastroenterologov, zaposlenih v Diagnostičnem centru Bled, ki ima 25-letno tradicijo in visok ugled?

Od kandidatov pričakujemo:

 • ustrezno izobrazbo in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije,
 • slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
 • znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika (angleščina),
 • zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom zbiramo na naslovu Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronskem naslovu romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • načrtovanje in izvajanje procesa radiološke dejavnosti
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično terapevtskih posegov
 • evidentiranje postopkov dejavnosti, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • evidentiranje in naročanje popravil medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti po predhodnem dogovoru z namestnikom strokovnega direktorja ali nadrejenim
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajičimi sevanji
 • priprava pacienta na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za izvedbo radiološkega posega po načelih ALARA
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov
 • pooblastilo za podpisovanje internih listin
 • pooblastilo za podpisovanje naročilnic in nalogov za popravilo medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI. stopnja, smer: radiološki inženir, radiološki inženir specialist

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost in human odnos do pacienta
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo, pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, datum nastopa dela po dogovoru.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 3 dni od objave (do 20. 4. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Oskrbnik/hišnik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Oskrbnika/hišnika (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • vzdrževanje zgradb in opreme (popravila na pohištvu, oknih, vratih, elektroinštalaciji, vodovodnih napeljavah in strojih, pleskarska dela itd)
 • vzdrževanje zunanje infrastrukture in zelenic
 • intervencije zaradi okvar in napak na zgradbi in opremi
 • prisotnost pri pregledih pogodbenih izvajalcev
 • sprotno obveščanje pooblaščene osebe o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah ter opravljanje letnih pregledov in vodenje seznama ugotovljenih odstopanj
 • nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje ter vodenje evidence porabljenega/nabavljenega materiala
 • priprava predloga nabave ali servisiranja ostalega materiala in opreme
 • zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, požar)
 • nadzor nad delovanjem opreme, stavbe ter skrb za čistočo
 • nadzor nad delovanjem protipožarne opreme in sredstev, priprava in koordinacija izvajanja protipožarnega načrta, izvajanje rednih protipožarnih vaj po navodilu pooblaščene osebe in dokumentiranje opravljenih vaj
 • nadzor in preprečitev tveganja za izpostavljenost legionelam in vodenje ustrezne dokumentacije
 • vzdrževanje službenega voznega parka,  skrb za tehnične preglede in registracijo vozil
 • dostavljanje in odpremljanje pošte ter opravljanje kurirskih opravil
 • skrb za spoštovanje hišnega reda
 • pomoč sodelavcem pri težjih fizičnih opravilih
 • ostala dela po navodilu nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za zadolženi material in pravilno uporabo

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in terensko delo

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost, natančnost in zanesljivost
 • sposobnost organiziranja dela
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do bolnikov, strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta (s poskusno dobo 3 mesecev), z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 14. 4. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Zaradi povečanega obsega dela Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni administrator (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti dela v stroki, prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili z dvema osebama, in sicer za določen čas enega leta, z možnostjo spremembe v nedoločen čas. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 30. 3. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

SOBNI ZDRAVNIK - zdravnik brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobnega zdravnika – zdravnika brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
Delo sobnega zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do pacienta
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik za delo v naročniški službi (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik, predvsem za delo v naročniški službi (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

• strokovno delo
• poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
• timsko delo
• pripadnost družbi
• primeren odnos do  sodelavcev
• osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev). Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 3 dni od objave (do 9. 2. 2018) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Laboratorijski tehnik - patohistologija (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Laboratorijski tehnik – patohistologija (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • preverjanje podatkov na napotnici,
 • sprejem vzorcev,
 • ugotavljanje možnih napak in neskladij pri sprejemu,
 • fiksacija vzorcev v ustreznem fiksativu,
 • priprava v formalinu fiksiranih vzorcev za makroskopsko rezanje(odlivanje formalina, spiranje),
 • priprava delovne površine in pripomočkov,
 • vnos podatkov z napotnice v laboratorijski informacijski sistem,
 • tiskanje kaset in stekelc,
 • prenos tkivnih vzorcev iz vsebnikov v kasete,
 • priprava raztopine 10% formalina NBF,
 • menjava reagentov (formalin, ksilen, alkohol) v tkivnem procesorju in odstranjevanje odpadnih kemikalij,
 • prenos in razporeditev tkivnih vzorcev v nosilce za tkivni procesor,
 • vodenje evidence opravljenih postopkov, okvar aparata in eventualnih napak pri obdelavi vzorcev,
 • čiščenje aparatov in delovnih površin,
 • ostalo delo po navodilu nadrejenega.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo,
 • odgovornost za opremo in naprave,
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov,
 • skrb za splošni in strokovni ugled družbe.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • vsaj 3 leta dela v stroki,
 • strokovno delo, natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost organiziranja dela,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • sposobnost presoje in odločanja,
 • komunikativnost,
 • timsko delo in pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih,
 • osebna urejenost.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V stopnja, laboratorijski tehnik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas in 3 mesečnim poskusnim delom zaradi nadomeščanja sodelavke na porodniškem dopustu. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 5 dni od objave (do 11. 12. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Čistilka (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Čistilka (m/ž)

Opis delovnega mesta:

 • pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal v vseh prostorih,
 • čiščenje pohištva,
 • postiljanje postelj,
 • priprava zaves za čistilnico,
 • skrb za odvoz umazanega perila, brisač  in delovnih oblek v pralnico,
 • skrb za rože in okolico stavbe,
 • obveščanje nadrejenega o poškodbah na opremi in zastarelosti opreme,
 • posredovanje naročil materiala in opreme, potrebne za vzdrževanje in čiščenje nadrejenemu,
 • praktično usposabljanje novih sodelavcev v okviru delokroga,
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela,
 • opravljanje drugih del po naročilu nadrejenega.

Naša pričakovanja:

 • higienski minimum,
 • znanje slovenščine,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v stroki,
 • občutek za red in urejenost,
 • strokovno opravljeno delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • pripadnost družbi in primeren odnos d o pacientov, strank ter zaposlenih.

Zahtevana izobrazba: dokončana osnovna šola

Lokacija delovnega mesta: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 20. 12. 2017 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik na hospitalnem oddelku (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravstveni tehnik na hospitalnem oddelku (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre,
 • delo v turnusu.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena srednja zdravstvena šola,
 • opravljen strokovni izpit,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje dela z računalnikom, strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev,
 • timsko delo, pripadnost družbi in primeren odnos do  sodelavcev,
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 6. 12. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Zdravstveni tehnik (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni tehnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
• izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
• sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
• priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
• sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
• evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
• čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
• priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
• urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
• dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
• izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
• izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
• timsko delo
• pripadnost družbi
• primeren odnos do  sodelavcev
• osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev) zaradi nadomeščanja odsotne sodelavke. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 5 dni od objave (do 18. 9. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

SOBNI ZDRAVNIK - zdravnik brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobnega zdravnika – zdravnika brez specializacije, po opravljenem strokovnem izpitu (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
Delo sobnega zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja (sprejemi pacientov, odpusti pacientov, prisotnost na vizitah …)

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do pacienta
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 9. 2017 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

NATAKAR V RESTAVRACIJI LABOD (m/ž)

Restavracija Labod na Bledu zaposli:

NATAKAR (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem gostov
 • ponudba storitev in strežba gostov
 • priprava prostora
 • skrb in odgovornost za zalogo pijač in hrane ter vodenje evidenc
 • obračun dnevnega poslovanja
 • blokiranje in zaračunavanje storitev
 • poročanje o poslovanju nadrejenim
 • nabava hrane in pijače
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur
 • skrb za drobni inventar v restavraciji
 • dostava hrane v prostore Diagnostičnega centra Bled (peš)
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu
 • nadzor nad delom iz stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti
 • izvajanje drugih del po navodilu nadrejenega


NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost
 • sposobnost organiziranja dela
 • racionalnost pri nabavi
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost


ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV, V, smer: tehnik gastronomije in turizma

obvladovanje računalniških programov za skladiščenje in blagajno, znanje vsaj enega tujega jezika (AN, NE, IT)

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 4 mesecev.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled d.o.o., Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

ZDRAVSTVENI TEHNIK (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravstveni tehnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege,
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij,
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih,
 • dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega zdravstvenega tehnika,
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena srednja zdravstvena šola,
 • opravljen strokovni izpit,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje dela z računalnikom,strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev,
 • timsko delo, pripadnost družbi in primeren odnos do  sodelavcev,
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja, zaželene so izkušnje v endoskopiji,

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 14. 6. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

VODJA RESTAVRACIJE (m/ž) v restavraciji Labod

Restavracija Labod na Bledu zaposli :

VODJA RESTAVRACIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • strežba hrane in pijače ali kuhanje (predstavlja 70 % delovnega časa)
 • skrb in odgovornost za zalogo pijače in hrane ter vodenje materialnega knjigovodstva
 • priprava ponudb in prodaja gostinskih storitev in sodelovanje s službo trženja
 • vodenje zaposlenih, razporejanje in planiranje kadra za delo v restavraciji
 • obračun poslovanja
 • koordinacija dela s kuhinjo in poročanje o poslovanju
 • skrb za osnovna sredstva v restavraciji in izvajanje inventur
 • priprava naročil materiala in sodelovanje z nabavno službo
 • odgovornost za pravilno evidentiranje delovnega časa podrejenih
 • spremljanje in odgovornost za izvajanje zakonskih predpisov na področju gostinske dejavnosti
 • izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu
 • nadzor nad delom s stališča varnosti, čistoče in higienske neoporečnosti
 • nadzor nad delom celotne restavracije

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovnost
 • sposobnost organiziranja dela,
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI, VII, obvladovanje računalniških programov za skladiščenje in blagajno, znanje vsaj enega tujega jezika (AN, NE, IT), poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: 5 let v stroki, od tega vsaj 2 leti na vodilnih delovnih mestih v gostinstvu, izkušnje v strežbi hrane in pijače ali kuhanju

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 2. 6. 2017 na naslov Diagnostični center Bled d.o.o., Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 53.

KUHAR (m/ž) v restavraciji Labod

Restavracija Labod, v lastništvu Diagnostičnega centra Bled, zaposli:

KUHARJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • priprava tedenskih menijev
 • priprava receptov in izdelava menijev
 • izdelava sestavin za jedi (rezanci, nadevi, dodatki)
 • skrb za nabavo zalog in skrb za pravilno ravnanje z zalogami
 • sprejem naročil od natakarjev
 • hitra in kvalitetna priprava hrane
 • pravilno shranjevanje jedi/živil
 • prijazen delovni čas: izven poletne sezone so vikendi prosti
 • prijetna lokacija, restavracija s teraso

Restavracija je namenjena pacientom in zaposlenim v Diagnostičnem centru Bled ter zunanjim gostom. V restavraciji se lahko odvijajo tudi poročna slavja.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost  organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • zanesljivost pri delu
 • kreativnost in ustvarjalnost pri delu
 • komunikativnost
 • timsko delo in motivacija zaposlenih
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV, V stopnja, srednja šola gostinske smeri za poklic kuhar

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST:

poznavanje HACCP sistema

DELOVNE IZKUŠNJE: 3 leta v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 5. maja 2017 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 53.

DIPL. MEDICINSKA SESTRA/DIPL. ZDRAVSTVENIK Z IZKUŠNJAMI V ENDOSKOPIJI (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Dipl. medicinsko sestro/dipl. zdravstvenika z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • dežuranje v nočnem času

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 5.  4. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR (m/ž)

Diagnostični center Bled zaposli:

Zdravstveni administrator (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust bolnika ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim  v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona)  in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 2 leti dela v stroki

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL, …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili zaradi nadomeščanja začasno odsotne sodelavke, in sicer za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 15 dni od objave (do 27. 1. 2017) na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNIST (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravnik specialist internist (m/ž)

NAŠA PRIČAKOVANJA:
– ustrezna izobrazba in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
– opravljena ustrezna specializacija,
– slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
– znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika,
– zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.

NUDIMO:
– prijetno delovno okolje
– široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja
– stimulativno nagrajevanje

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 19. 12. 2016 na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

KURIR (M/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Kurir (m/ž)

OPIS DEL IN NALOG:

 • sortiranje, označevanje in dostava ter prevzem pošte,
 • dostava dokumentov,
 • prevoz sanitetnega, laboratorijskega in drugega materiala, prevoz in dostava druge opreme in dokumentacije po naročilu,
 • beleženje prevožene poti s službenim vozilom,
 • druga dela po navodilu nadrejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

Strokovno delo, natančnost in zanesljivost, pripadnost družbi, primeren odnos do strank in zaposlenih, osebna urejenost.
Izobrazba: III. stopnja, nižje poklicno izobraževanje
Delovne izkušnje: 1 leto dela v stroki

NUDIMO:
Lokacija delovnega mesta: Bled, Ljubljana, Kostanjevica
Delovni čas: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 26. 9. 2016 na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA Z IZKUŠNJAMI V ENDOSKOPIJI (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Diplomirano medicinsko sestro z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v endoskopiji na področju gastroenterologije,
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij,
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih,
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri ,
 • dežuranje v nočnem času.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE: 5 let, od tega vsaj 3 leta v endoskopiji

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo,
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT,
 • sposobnost organiziranja svojega dela,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • komunikativnost,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev,
 • timsko delo,
 • pripadnost družbi,
 • primeren odnos do sodelavcev,
 • osebna urejenost.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas za polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 21. 6. 2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

DIPLOMIRANI INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

Delo zajema:

 • pripravo delovnih prostorov,
 • kontrolo pripravljenosti delovnih prostorov, materialov, aparatur in pripomočkov za delo,
 • samostojno izvajanje določenih postopkov priprave in obdelave biološkega materiala po pooblastilu nadrejenega,
 • vodenje ustrezne laboratorijske dokumentacije po navodilih,
 • sodelovanje pri nadzoru kakovosti, izboljšavah in standardizaciji laboratorijskih preiskav po navodilih;
 • vzdrževanje laboratorijske opreme po navodilih,
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev s področja laboratorijskega dela po navodilu nadrejenega.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • zaključena stopnja izobrazbe: 1. bolonjska stopnja – inženir laboratorijske biomedicine, inženir kemijske tehnologije, biolog ipd.,
 • opravljen strokovni izpit,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj,
 • strokovnost in sposobnost organiziranja dela,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • sposobnost presoje in odločanja,
 • komunikativnost, timsko delo in pripadnost družbi.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu podjetja na Bledu (Pod skalo 4, 4260 Bled).

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 24. 5. 2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

SOBNI ZDRAVNIK (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Sobni zdravnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Delo zdravnika pod nadzorom neposrednega mentorja

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja, doktor medicine, opravljen strokovni izpit
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost in human odnos do bolnika
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do bolnikov in njihovih svojcev
• primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (do konca leta 2016), z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 18.3.2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ZDRAVSTVENI TEHNIK (M/Ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravstveni tehnik (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:
• izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
• sodelovanje pri sprejemu, priprava in usmerjanje pacientov na zdravniške preglede in diagnostično-terapevtske posege
• priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
• sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
• evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
• čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
• priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
• urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
• dela v naročniški službi ob prisotnosti še enega ZT II ali ZT III
• izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
• izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. stopnja
LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled in Ljubljana, po potrebi Kostanjevica na Krki

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• strokovno delo
• poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
• natančnost in zanesljivost
• komunikativnost
• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
• timsko delo
• pripadnost družbi
• primeren odnos do  sodelavcev
• osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (12 mesecev), z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave (do 9.3.2016) na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

ČISTILKA (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Čistilka – m/ž

OPIS DEL IN NALOG:
Dnevno in generalno čiščenje skupnih prostorov, pisarn, ambulant, sob, okolice, opreme in urejanje delovnega okolja.
Sprotno obveščanje o potrebnih popravilih, napakah na objektu, opremi in napravah. Izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega, v skladu s potrebami delovnega procesa.

NAŠA PRIČAKOVANJA:
Izobrazba: osnovnošolska
Delovne izkušnje: 3 mesece
Drugi pogoji: poznavanje postopkov čiščenja

NUDIMO:
Lokacija delovnega mesta: Bled, Ljubljana, Kostanjevica
Delovni čas: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja
Poskusno delo: 1 mesec

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 26.2.2016 na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za Sašo Pogačar) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov sasa.pogacar@dc-bled.si.

Urolog (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Zdravnik specialist urolog (m/ž)

NAŠA PRIČAKOVANJA:
– ustrezna izobrazba in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
– opravljena ustrezna specializacija,
– slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
– znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika,
– zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom

NUDIMO:
– prijetno delovno okolje
– široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja
– stimulativno nagrajevanje

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite v roku 8 dni od objave na naslov Diagnostični Center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 84 08.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×