Zaposleni

Vodstvo

Zvone Novina

Zvone Novina – generalni direktor družbe

Lenča Može

Lenča Može – direktor financ

prim. Milan Stefanovič

prim. Milan Stefanovič – dr. med., spec. interne medicine, gastroenterolog, strokovni direktor

mag. Robert Cugelj

mag. Robert Cugelj – direktor družbe

Seznam zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

  Prenesi

Zdravniki

prim. Milan Stefanovič

prim. Milan Stefanovič

V Diagnostičnem centru Bled je zaposlen od l. 1993 in dela kot vodja gastroenterološke dejavnosti ter kot strokovni direktor Centra. Predan svojemu poklicu, v Diagnostičnem centru Bled nadaljuje odlično tradicijo gastrointestinalne endoskopije.

Kot izjemen strokovnjak in enkraten terapevt se loti še tako težavnega endoskopskega posega in ga tudi uspešno razreši, ob upoštevanju varnosti in koristi za pacienta.

V slovenskem prostoru je veliko naredil za dvig kakovosti endoskopije, njegova poglavitna dejavnost, poleg endoskopske diagnostike in zdravljenja, pa je delo pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka na debelem črevesu in danki ter zdravljenje bolezni trebušne slinavke.

Nataša Brglez Jurečič

Nataša Brglez Jurečič

Specializacijo iz interne medicine je opravila leta 2005, z gastroenterologijo se ukvarja od leta 2006. Ekipi Diagnostičnega centra Bled se je pridružila junija 2018. Ima več kot desetletne izkušnje na področju diagnostične in terapevtske gastrointestinalne endoskopije, na tem področju se redno izobražuje doma in v tujini. Od leta 2010 dalje sodeluje kot presejalni endoskopist v preventivnem programu SVIT.

V specialistični ambulanti se poglobljeno ukvarja s problematiko kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB), opravila je tudi dodatno izobraževanje s področja vodenja bolnikov na biološkem zdravljenju KVČB. V bodoče se želi še dodatno izpopolnjevati na področju terapevtskih posegov v gastrointestinalni endoskopiji ter nadgraditi svoje znanje in pridobiti izkušnje še pri drugih oblikah endoskopske diagnostike, predvsem jo zanima endoskopski ultrazvok.

Asist. Davorin Dajčman

Davorin Dajčman je od januarja 2020 zaposlen v Diagnostičnem centru Bled, dela pa tudi v dveh družbah, članicah Skupine Diagnostični center Bled, Gastromedici in MTC Fontana. Leta 1997 je opravil specialistični izpit iz interne medicine, specializacijo je opravljal v Mariboru,  Ljubljani in avstrijskem Gradcu.

Med leti 2008 in 2016 je bil predsednik Zdravniškega društva Maribor, med leti 2014 in 2019 tudi podpredsednik Slovenskega zdravniškega društva (SZD). Zaposlen je bil v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer je bil od leta 2011 namestnik predstojnika in nato med leti 2016 in 2019 tudi predstojnik Oddelka za gastroenterologijo in endoskopijo.

Pri svojem delu se stalno izobražuje, svoje znanje deli tudi z drugimi, je namreč tudi predavatelj na številnih podiplomskih šolah s področja gastroenterologije in gastrointestinalne endoskopije. Je tudi glavni mentor za specializacijo iz gastroenterologije in interne medicine.

V družbah Skupine Diagnostični center Bled se v gastroenterološki ambulanti ukvarja s področji gastroskopije in ultrazvoka trebušnih organov ter kliničnim delom (diagnostiko in zdravljenjem).

Svoj prosti čas izkoristi za kolesarjenje, popotništvo, poslušanje jazz glasbe, poglobi pa se tudi v strokovno literaturo.

Maja Denkovski

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti Ljubljana se je odločila za specializacijo iz interne medicine v Splošni bolnišnici Novo mesto. Že ves čas specializacije je bila usmerjena v gastroenterologijo in se je v tej smeri tudi bolj poglobljeno izobraževala. Leta 2015 je s pohvalo opravila specialistični izpit.

V letu 2018 je prevzela vodenje oddelka za gastroenterologijo in postala v. d. vodje Centra za endoskopije Splošne bolnišnice Novo mesto.

Leta 2020 se je zaposlila v Diagnostičnem centru Bled. Izvaja diagnostične in terapevtske endoskopske posege (gastroskopije in kolonoskopije). V specialistični ambulanti se največ ukvarja z bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo in s celiakijo. Zaveda se, da mora biti bolnik o svoji bolezni dobro podučen, zato rada sodeluje z različnimi društvi bolnikov (društvo za bolnike s celiakijo, društvo za kronično vnetno črevesno bolezen). Kot endoskopistka sodeluje tudi v preventivnem programu SVIT, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

Mojca Gjidera

Mojca Gjidera dela v histopatološkem laboratoriju Diagnostičnega centra Bled. Po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti v Zagrebu strokovno je usposabljanje nadaljevala v Splošni bolnišnici Maribor, kjer je opravljala tudi strokovni izpit in pridobila licenco za delo na področju splošne medicine. Po zaključenem specialističnem izpitu leta 2012 se je zaposlila na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je delala na področju tumorske patologije dojke, prebavnega trakta, ginekološke patologije in hematopatologije. V tem času je redno sodelovala v klinično-patoloških konzilijih s področja hematopatologije in patologije dojke, pridobila naziv mentorja za usposabljanje specializantov patologije, onkološke interne medicine in kirurgije s področja onkološke patologije, sodelovala v klinično-patoloških študijah in v organizaciji rednih mednarodnih seminarjev s področja onkološke patologije.

Kot specialist anatomske patologije in citopatologije opravlja makro- in mikroskopski pregled tkiva prebavnega trakta, kože in področja urologije. Sodeluje v klinično patoloških konzilijih.

Mojca Gjidera je opravila podiplomski tečaj usposabljanja iz medicine potapljanja za zdravnike, organiziran po planu in programu »Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora« v Splitu. Pridobila je tudi licenco za poučevanje prve pomoči pri Rdečem križu in nekaj let aktivno sodelovala z Rdečim križem. Dodatno usposabljanje iz področja hematopatologije je opravila v Baslu, v Švici.

Marjan Gorenc

Marjan Gorenc je zaposlen v Diagnostičnem centru Bled in v gastroenterološki ambulanti opravlja endoskopske preiskave prebavil.

Borut Gubina

Borut Gubina

Borut Gubina je iz urologije specializiral leta 2008. V Diagnostičnem centru Bled je zaposlen od leta 2017, pred tem je od leta 2004 delal na Urološki kliniki v Kliničnem centru Ljubljana, kjer se je poglobljeno ukvarjal z boleznimi prostate, ledvic in mehurja. Izvajal je vse diagnostične preglede uroloških organov in operativne posege, predvsem na področju urološke onkologije. Dodatno je uvajal odkrivanje bolezni utesnitve pudendalnega živca in funkcionalne urologije. Bil je tudi referenčni urolog za paraplegike. Pri svojem delu posveča veliko pozornosti odkrivanju in zdravljenju raka na prostati. V prihodnje si želi uvajati novosti v diagnostiki in terapiji na tem področju. Z zanimanjem je sprejel novo metodo zdravljenja povečane prostate s paro Rezūm in se izobrazil v učnem centru Boston Scientific za uporabo te metode. Uvedel je metodo Rezūm v Sloveniji in Diagnostični center Bled je s tem postal referenčni center za Rezūm.

Lidija Kaučevič Pohar

Lidija Kaučevič Pohar

V Diagnostičnem centru Bled je zaposlena od leta 2006. Poglobljeno se posveča boleznim sodobnega časa, kot so arterijska hipertenzija, debelost, sladkorna bolezen in motnje krvnih maščob, ki vodijo do prezgodnje okvare srca in ožilja. Ukvarja se z neinvazivno srčno-žilno diagnostiko, preventivo in zdravljenjem srčno-žilnih obolenj, opravlja obremenitveno testiranje in ultrazvočne preglede vratnih žil. Dela tudi v ambulanti za osteoporozo, kjer se ukvarja s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem te bolezni.

Rajko Knežević

Rajko Knežević

Z gastroenterologijo se ukvarja od leta 2003, ekipi Diagnostičnega centra Bled pa se je pridružil v letu 2015. Izvaja diagnostične ter terapevtske endoskopske in ultrazvočne preiskave prebavil. V Diagnostičnem centru Bled je vodja internistično-kirurško-onkološkega konzilija. Kot konziliarni kolonoskopist izvaja zahtevnejše posege v nacionalnem presejalnem programu Svit. Sodeluje tudi kot mentor na endoskopskih delavnicah za mlajše kolege. Od leta 2021 je član razširjenega predsedstva Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.  

Marjan Kuzmanoski

Marjan Kuzmanoski je specializiral iz urologije leta 2004. Delal je na urološki kliniki v Kliničnem centru Skopje in v zasebnih bolnišnicah Remedika in Filip Vtori – Skopje. V Sloveniji je od leta 2016 do 2020 delal kot urolog na urološkem oddelku v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Samostojno izvaja urološke diagnostične postopke, ESWL, urodinamiko in operativne postopke, posebej na področju endourologije. V Makedoniji je uvedel mikrokirurške postopke pri zdravljenju moške neplodnosti, kar je tudi njegov posebni interes.

Ljiljana Ljepović

Ljiljana Ljepović

V Diagnostičnem centru Bled se od leta 2000 ukvarja z gastroenterologijo z endoskopsko diagnostiko (gastroskopije in koloskopije) in zdravljenjem. Posebno pozornost namenja hepatologiji (bolezni jeter). Poleg gastroenterologije izjemno strokovno vodi programe preventivnih pregledov, zlasti za vodilne kadre (t. i. menedžerske preglede). O pomenu preventivnih pregledov je objavila večje število strokovnih člankov. Glede na naraščajočo pojavnost sindroma izgorelosti pri vodilnih delavcih je na temo te problematike opozarjala tudi s strokovnimi predavanji.

Darko Ljubojević

Darko Ljubojević je končal študij medicine v Ljubljani leta 2008, nato je opravljal specializacijo iz urologije in opravil specialistični izpit leta 2016 ter se nato zaposlil na Urološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje. Tam je sodeloval tudi v robotski ekipi urološkega oddelka, opravljal diagnostične in operativne posege, tudi minimalno invazivne posege, med prvimi v Sloveniji opravljal fuzijsko biopsijo prostate.

Redno se izobražuje v sklopu  Evropskega združenja za urologijo (EAU). V Diagnostičnem centru Bled je zaposlen od leta 2020. V prihodnje se želi dodatno izobraževati na področju odkrivanja in zdravljenja raka prostate, kamnih v sečilih in spolni medicini.

Boris Palek

Boris Palek

Boris Palek je iz splošne medicine specializiral leta 1998. V Diagnostičnem centru Bled je na novo zaposlen od aprila 2019, pred tem je že delal v centru med letoma 1998 in 2005. V Diagnostičnem centru Bled je vodja hospitalnega oddelka, dela kot oddelčni zdravnik in kot zdravnik v ambulanti za osteoporozo. Na področju osteoporoze je leta 2003 v Los Angelesu (ZDA) pridobil mednarodni certifikat za klinično denzitometrijo (DXA).

Vesna Petrović

Vesna Petrović je končala Medicinsko fakulteto Univerze v Beogradu. Od leta 2009 do leta 2013 je delala na Oddelku gastroenterologije s hepatologijo KBC Bežanijska Kosa, Beograd, Srbija. Specializacijo iz gastroenterologije je opravljala v Sloveniji, leta 2021 je tudi uspešno opravila specialistični izpit. Preden se je leta 2022 zaposlila v Diagnostičnem centru Bled, je bila zaposlena v Splošni bolnišnici Brežice in Splošni bolnišnici Celje. V Diagnostičnem centru Bled izvaja gastroskopije, kolonoskopije in specialistične gastroenterološke preglede, usposobljena je še za ultrazvok trebušnih organov.

mag. Zoran Stanišić

mag. Zoran Stanišić

V Diagnostični center Bled prinaša večletne izkušnje dela v gastroenterologiji iz UKC Novi Sad in iz Medical Centra Rogaška. Tam je bil od leta 2004 do 2015 tudi strokovni direktor. Podiplomsko je opravil izobraževanja iz interne medicine in subspecializacijo iz gastroenterologije.

Znanje je nadgrajeval s podiplomskim študijem na Centru za multidisciplinarne vede Univerze v Beogradu in magisterijem iz področij pankreatologije in računalništva. Kot asistent v interni medicini je znanje in izkušnje prenašal na mlajše generacije.

V gastroenterologiji se največ ukvarja z endoskopsko diagnostiko in terapijo: endoskopske preiskave zgornjih in spodnjih prebavil – gastroskopije in kolonoskopije, endoskposki ultrazvok zgornjih in spodnjih prebavil in proktologijo v interni medicini.

Samo Starman

Po končanem študiju in specializaciji na Medicinski fakulteti v Ljubljani je na Onkološkem inštitutu delal na področju tumorske patologije, predvsem mehkih tkiv, ščitnice, dojk in prebavnega trakta. Nato je bil zaposlen v SB Izola, kjer se je ukvarjal s splošno patologijo in citologijo.

V Diagnostičnem centru Bled se je zaposlil leta 2018, kjer se poglobljeno ukvarja predvsem z gastroenterološko, urološko in dermatološko patologijo. Na teh področjih se želi v prihodnje še dodatno izobraževati.

Sebastian Stefanović

Sebastian Stefanović je v Diagnostičnem centru Bled zaposlen od leta 2021. Specialistični izpit na področju gastroenterologije je s pohvalo opravil 29. oktobra 2021. Avgusta leta 2018 je opravil izpite USMLE (The United States Medical Licensing Examination) in pridobil certifikat ECFMG. Novembra leta 2019 je pod mentorstvom prof. dr. Petra V. Draganova na University of Florida opravljal dodatno izobraževanje na področju naprednih endoskopskih tehnik.

V gastroenterološki ambulanti Diagnostičnega centra Bled izvaja specialistične preglede in endoskopski preiskavi gastroskopijo in kolonoskopijo. Od novembra 2021 je tudi tajnik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

mag. Dejan Urlep

mag. Dejan Urlep

V Diagnostičnem centru Bled je zaposlen od leta 2009 in deluje v gastroenterologiji. Opravlja gastroskopije, koloskopije, ultrazvočne preiskave trebuha in endoskopske retrogradne holangiopankreatografije (ERCP). Najraje dela ERCP, največjo možnost strokovnega napredovanja pa vidi v endoskopskem ultrazvoku. V prihodnosti si želi, kot dodatek k dosedanjemu poglobljenemu študiju medicine, širiti pogled na svet z izkušanjem drugih interesnih dejavnosti.

Jasna Volfand

Jasna Volfand

V Diagnostičnem centru Bled se od leta 1993 ukvarja z gastroenterologijo z endoskopsko (gastroskopije) in ultrazvočno diagnostiko. Podrobneje se posveča alergologiji z imunologijo ter prehrani, zato se v alergološki ambulanti ukvarja z alergijskimi boleznimi prebavil, celiakijo in različnimi drugimi oblikami neželenih reakcij na hrano. Opravila je evropski alergološki izpit in se veseli nadaljnjega izobraževanja iz klinične prehrane.

Irena Žnideršič

Irena Žnideršič

V Diagnostičnem centru Bled je zaposlena od leta 2016 in ima večletne izkušnje v bolnišnični in urgentni radiološki diagnostiki (CT, RTG, ultrazvok). Z najsodobnejšimi UZ aparati opravlja preiskave trebuha, dojk, testisov, mehkih tkiv vratu, prostate.

Na strokovnih izobraževanjih v tujini se je izpopolnila v znanju iz ultrazvočne diagnostike mišic in sklepov ter pri večletnem delu pridobila veliko praktičnih izkušenj na tem področju. Prav tako ima večletne dobre izkušnje z ultrazvočno vodenimi posegi kot so biopsije prostate in izpiranje kalcinacij v rami.

V prihodnosti želi nadgraditi svoje znanje in pridobiti izkušnje pri drugih oblikah diagnostike, predvsem v MR diagnosti

Pogodbeni zdravniki

Jurij Bednarik

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri izvedbi zdravstvenih storitev v gastroenterološki ambulanti.

dr. Urška Bregar Boltin

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri kardioloških preiskavah v sklopu preventivnih pregledov.

asist. dr. Miha Čerček

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri kardioloških preiskavah v sklopu preventivnih pregledov.

Zorica Ćuković

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje kot zunanja sodelavka v kardiološki ambulanti.

Igor Dražić

Igor Dražić v Diagnostičnem centru Bled izvaja zdravstvene storitve v ultrazvočni ambulanti.

prim. dr. Ivan Ferkolj

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri izvedbi zdravstvenih storitev v gastroenterološki ambulanti.

prof. Matjaž Fležar

Matjaž Fležar ima 30-letne izkušnje na področju zdravljenja pljučnih bolnikov. Njegova specialnost je diagnostika pljučnih bolezni (vodi oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko Klinike Golnik), cistična fibroza, obstruktivne bolezni pljuč (astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen – KOPB), motnje dihanja v spanju in medicina spanja (na Kliniki Golnik je leta 1996 ustanovil in dolga leta vodil prvi slovenski laboratorij za obravnavo motenj dihanja v spanju).

Kot redni profesor je delno zaposlen tudi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. V mednarodnem prostoru je velikokrat vabljen kot predavatelj na področju astme, KOPB, cistične fibroze, medicine spanja in pljučne fiziologije, član posvetovalnih odborov pri razvoju novih zdravil na evropskem in svetovnem nivoju in avtor številnih člankov na to temo.

Andrej Gruden

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri izvedbi zdravstvenih storitev v gastroenterološki ambulanti.

Zlatko Iternička

Zlatko Iternička sodeluje z Diagnostičnim centrom Bled v histopatološkem laboratoriju.

Dare Jelenko

Dare Jelenko v Diagnostičnem centru Bled izvaja zdravstvene storitve v ultrazvočni ambulanti.

Primož Jovan

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri izvedbi zdravstvenih storitev v gastroenterološki ambulanti.

Luka Klemen

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri kardioloških preiskavah v sklopu preventivnih pregledov.

Ivan Kos

Ivan Kos v Diagnostičnem centru Bled izvaja zdravstvene storitve v ultrazvočni ambulanti.

doc. dr. Nina Kovačević

Doc. dr. Nina Kovačević je bila rojena v Ljubljani leta 1985. S pohvalo je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2010. Nadaljevala je s specializacijo s področja ginekologije in porodništva ter istočasno vpisala doktorski študij. Raziskovala je vlogo imunskih celic pri razvoju endometrioze. Leta 2013 je uspešno zagovorila doktorsko nalogo z naslovom Vloga regulatornih limfocitov T pri endometriozi. Kmalu za tem je postala asistentka na Katedri za ginekologijo in porodništvo, Medicinske fakultete v Ljubljani. Tekom šolanja se je udeležila številnih domačih in mednarodnih kongresov, kjer je bila tudi predavateljica. Specializacijo je končala leta 2016 in se nato zaposlila v Porodnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, danes pa je zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Znanje želi še posebej izpopolnjevati s področja reproduktivne medicine in endoskopskih posegov.

prim. Boštjan Lavrenčak

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje od leta 1993 kot specialist otorinolaringolog. Opravlja celoten pregled ušes, nosu, žrela in grla. Po svojih dolgoletnih izkušnjah svetuje in pregledane paciente po potrebi usmerja na potrebne diagnostične preiskave v specializirane zdravstvene ustanove.

Miljenko Lovrić

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje, kot zunanji sodelavec, od leta 2005, in sicer kot specialist ortoped. Opravlja ortopedske preglede, posvete, ortopedsko zdravljenje, sodeluje tudi pri preventivnih pregledih, saj je tovrsten pregled del ustaljenega programa. 

prim. dr. Robert Marčun

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje od leta 2006. Ukvarja se z zdravljenjem in ambulantnim spremljanjem pljučnih in srčnih bolnikov, izvaja neinvazivno kardiološko in pulmološko diagnostiko. Osnovni preiskavni metodi sta mu ultrazvok srca in obremenilno testiranje.

Samo Novak

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje kot zunanji sodelavec v ortopedski ambulanti.

prim. mag. Venčeslav Pišot

S svojimi strokovnimi izkušnjami na področju ortopedske diagnostike in operative, pridobljenimi med dolgoletnim delom v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, pacientom po kliničnem pregledu in ugotovljeni diagnozi svetuje dodatne preiskave ter potrebno konzervativno ali operativno zdravljenje.

Matjaž Pustovrh

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje od leta 2015. Izvaja diagnostiko in zdravljenje bolezni ščitnice v skladu z najnovejšimi medicinskimi spoznanji.

Klemen Ravnihar

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje od leta 2013 dalje na področju ortopedije. Pretežno se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem obolenj in poškodb mišičnoskeletnega sistema ter s športnimi poškodbami. V Centru opravlja ambulantne terapevtske ukrepe v okviru ortopedskih ambulant, sicer pa redno izvaja artroskopske ortopedske operacije in operacije za vstavitev umetnih sklepov.

Žiga Sedej

Žiga Sedej v Diagnostičnem centru Bled izvaja zdravstvene storitve v ultrazvočni ambulanti.

Kaja Šifer

Kaja Šifer v Diagnostičnem centru Bled izvaja zdravstvene storitve v ultrazvočni ambulanti.

Ksenija Šimnovec

V Diagnostičnem centru Bled je honorarno zaposlena od leta 2008. Opravlja ortopedske preglede, napotuje na nadaljnje preiskave, aplicira blokade in svetuje, kako zdravo živeti. Bolnike, ki potrebujejo operacijo, pa kasneje operira v Splošni bolnišnici Jesenice. Podrobneje se ukvarja s poškodbami in boleznimi rame in kolena ter športnimi poškodbami. Leta 2006 je kot soavtorica sodelovala pri izdaji knjige Tekaški trener, kjer je podrobneje opisala poškodbe pri teku.

Rok Šparovec

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri izvedbi zdravstvenih storitev v urološki ambulanti.

Jernej Strojinc

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri izvedbi zdravstvenih storitev v urološki ambulanti.

asist. dr. Lovro Suhodolčan

Gimnazijo Celje-Center je leta 2000 zaključil kot zlati maturant. Med študijem na Medicinski fakulteti v Ljubljani je prejel Prešernovo nagrado. Leta 2007 je opravil strokovni izpit in leta 2008 pričel s specializacijo iz ortopedske kirurgije, ki jo je opravil s pohvalo leta 2014. Nato se je zaposlil na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana. Leta 2013 je pridobil naziv dr. znanosti in naziv asistent na Katedri za ortopedijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Kot asist. dr. je aktiven pri izvajanju vaj za študente medicine, redno objavlja članke s področja ortopedske patologije in predava na ortopedskih kongresih.

Zaposlen je na oddelku za kirurgijo hrbtenice, Ortopedske klinike UKC Ljubljana. Njegovo osnovno področje je patologija hrbtenice, obravnava pa tudi bolnike z deformacijami stopala in gležnja. Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje od leta 2014.

Brigita Švab

Še pred specializacijo iz splošne kirurgije je posvečala veliko časa diagnostiki in zdravljenju obolenj arterij in ven. Po specializaciji je odšla za nekaj mesecev na dopolnjevanje znanja iz žilne kirurgije v Houston, na Texas Hearth Institute. Spoznala je sodobni način pristopa k pacientom z žilnim obolenjem. Leto kasneje je z istim namenom obiskala še Maastricht. Pridobila je veliko znanja, ki ga je vnesla v delo v bolnišnici. Leta 2008, ko se je pričela ukvarjati največ z obolenjem ven, je nastopila samostojno pot. Pričela je zdraviti tudi s sodobnim znotrajvenskim pristopom, najprej z lasersko metodo, zadnje leto pa tudi s Clarivenom. Ukvarja se predvsem s celotno potjo od postavljanja diagnoze do različnih načinov zdravljenja obolenj povrhnjih ven.

Janez Toplišek

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri kardioloških preiskavah v sklopu preventivnih pregledov.

Miha Vesel

Miha Vesel v Diagnostičnem centru Bled izvaja zdravstvene storitve v ultrazvočni ambulanti.

Anton Zaletel

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri izvedbi zdravstvenih storitev v urološki ambulanti, predvsem v Novem mestu.

David Žižek

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje pri kardioloških preiskavah v sklopu preventivnih pregledov.

prof. dr. Oskar Zupanc

Z Diagnostičnim centrom Bled sodeluje kot zunanji sodelavec v ortopedski ambulanti.

Pogodbeni sodelavci

Andreja Širca Čampa

Andreja Širca Čampa z Diagnostičnim centrom Bled kot klinični dietetik sodeluje od leta 2016. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki je začetna znanja s področja prehrane pridobila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Specifična znanja dietoterapije pa z dolgoletnim delom na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer je vodja Službe za nutricionistiko, dietoterapijo in bolniško prehrano.

Ima bogate izkušnje na področju dietne prehrane pri sladkorni bolezni, celiakiji, alergijah, debelosti, kroničnih ledvičnih obolenjih, črevesnih obolenjih, kot tudi na specifičnih področjih prehrane onkološkega bolnika, pri prirojenih motnjah metabolizma in motnjah hranjenja. Je avtorica in soavtorica številnih strokovnih del. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×