Job opportunities

In Diagnostic Centre Bled we are aware that in order to achieve our ambitious goals, we need competent, innovative, flexible and motivated employees, and for this reason we provide opportunities for a planned personal and professional development of these individuals.

If you are interested in joining us, please apply by filling in the contact form. If your application meets our needs, we will notify you and invite you to an interview. In the event that we do not need an employee with your profile at that moment, we will file your application in our base of potential job seekers.

Current job vacancies

There are no job vacancies at the moment.

Previous job vacancies

Študent/absolvent zdravstvene nege (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled iščemo študentko ali študenta za pomožna dela v zdravstveni negi. Delo je pretežno dopoldansko, vključuje tudi sobote. Plačilo 5 € bruto na uro (preko študentskega servisa).

Več informacij na telefonski številki 041 774 001 ali elektronski pošti marinka.krumpestar@dc-bled.si.

dipl. medicinska sestra ali dipl. zdravstvenik z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

Diagnostični center Bled zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Dipl. medicinsko sestro/dipl. zdravstvenika z izkušnjami v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • dežuranje v nočnem času

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. stopnja

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana, po potrebi tudi Bled in Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 10. 2019 na naslov Diagnostični center Bled, Pod Skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 8 002.

inženir radiologije oz. diplomirani inženir radiologije (m/ž)

V Diagnostičnem centru Bled zaposlimo:

INŽENIR RADIOLOGIJE (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • načrtovanje in izvajanje procesa radiološke dejavnosti
 • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih diagnostično terapevtskih posegov
 • evidentiranje postopkov dejavnosti, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • evidentiranje in naročanje popravil medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti po predhodnem dogovoru z namestnikom strokovnega direktorja ali nadrejenim
 • uvajanje v stroko pod nadzorom nadrejenega
 • izvajanje ukrepov varstva pri delu s poudarkom na varstvu pred ionizirajičimi sevanji
 • priprava pacienta na preiskavo in spremljanje njegovega stanja
 • spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika in/ali nadrejenega

ODGOVORNOSTI  IN  POOBLASTILA

 • odgovornost za strokovno in pravočasno opravljeno delo
 • odgovornost za izvedbo radiološkega posega po načelih ALARA
 • odgovornost za opremo in naprave, s katerimi rokuje
 • odgovornost za izvajanje sanitarno higienskih predpisov
 • pooblastilo za podpisovanje internih listin
 • pooblastilo za podpisovanje naročilnic in nalogov za popravilo medicinske opreme v okviru radiološke dejavnosti

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VI. stopnja, smer: radiološki inženir, radiološki inženir specialist

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Bled

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost presoje in odločanja
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost in human odnos do pacienta
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo, pripadnost družbi,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih

Delovno razmerje s polovičnim delovnim časom bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, datum nastopa dela po dogovoru.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na tel. št. 04 579 80 02.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×