Obisk z e-napotnico

Naročanje na e-napotnico

Na preiskave v Diagnostičnem centru Bled se lahko naročite na več načinov (spletni obrazec, e-naročanje, elektronska pošta, osebno, telefonsko). Zaradi učinkovitejšega dela vas prosimo, da uporabite enega od elektronskih načinov naročanja.

DELOVNI ČAS službe naročanja je vsak delovnik med 8. in 13. uro.

  Naročanje preko e-napotnice

  Preden izpolnite obrazec, preverite, katere storitve opravljamo na napotnico in na katerih lokacijah. Preverite tukaj.


  Kateri so še drugi načini naročanja?

  Po klasični pošti

  Potrdilo o izdani e-napotnici s pripisano telefonsko številko in elektronskim naslovom nam lahko tudi pošljite. Na dom boste potem prejeli termin z navodili na preiskavo oz. pregled.

  • Bled: Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, 4260 Bled
  • Ljubljana: Diagnostični center Bled, enota Ljubljana, Barvarska steza 4, 1000 Ljubljana
  • Novo mesto: Diagnostični center Bled, enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto

  Po elektronski pošti

  Pošljite nam elektronsko pošto, v kateri nam sporočite ZZZS številko pacienta, številko e-napotnice (oba podatka najdete na potrdilu o izdani e-napotnici) in vašo telefonsko številko.

  Elektronsko z e-napotnico

  Z uveljavitvijo e-napotnice oz. e-napotne listine, se lahko na določene preiskave naročite tudi preko portala: https://narocanje.ezdrav.si/, kjer vnesete svojo ZZZS številko in številko e-napotnice, nato pa med izvajalci izberete Diagnostični center Bled.

  Osebno

  Potrdilo o izdani e-napotnici nam lahko v delovnem času na Bled prinesete tudi osebno. V Ljubljani in Novem mestu lahko potrdilo o izdani e-napotnici z vašimi kontakti pustite v poštnem nabiralniku.

  Telefonsko

  Pokličete nas lahko vsak delovnik med 8. in 13. uro.

  • naročanje Bled, Novo mesto: 04 579 80 00
  • naročanje Ljubljana: 01 280 46 60

  Stopnje nujnosti in roki za oddajo napotne listine

  Če se boste na pregled naročili z napotno listino, je za večino preiskav predvidena čakalna doba (pri nekaterih nekaj dni, pri drugih ambulantah pa nekaj tednov). S klikom na ČAKALNE DOBE lahko preverite, koliko časa bi morali za pregled v posamezni ambulanti čakati.

  STOPNJI NUJNOSTI preiskave odloča napotni zdravnik. Z novim zakonom so se spremenile tudi stopnje nujnosti na napotni listini in tudi rok, do kdaj mora pacient zdravstveni ustanovi predložiti napotno listino. Če tega ne stori pravočasno, napotna listina preneha veljati.

  • napotna listina – NUJNO: predložiti najpozneje v 24 urah od izdaje (paciente s stopnjo nujnosti nujno seveda obravnavamo prednostno),
  • napotna listina – ZELO HITRO: predložiti v petih dneh po njeni izdaji,
  • napotna listina – HITRO ali REDNO: predložiti v 14 dneh po njeni izdaji.

  Prenaročanje ali odjava termina

  Skladno z novim zakonom se vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotnice (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminomKasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (smrt, nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.

  V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama in napotna listina preneha veljati. Pri istem izvajalcu se za isto storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ni prišel.

  Odjave ali morebitne spremembe javite na: info@dc-bled.si (velja za vse enote Diagnostičnega centra Bled: Bled, Ljubljana, Novo mesto …).


  Na dan pregleda, če boste preiskavo opravili na napotno listino, s sabo prinesite vašo zdravstveno izkaznico ter morebitno zdravstveno dokumentacijo iz vaših prejšnjih preiskav.

  V primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate stroške v višini 20 % vrednosti opravljene storitve plačati sami. Prosimo, poglejte podrobnejša navodila v razdelku samoplačniški obisk:

  SAMOPLAČNIŠKI OBISK >>

  Your browser is out-of-date!

  Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

  ×