Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem pogoja PCT v zdravstvu

23 februarja, 2022

Spoštovani,

19. 2. 2022 je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL RS, št. 22/22), ki je prišel v veljavo 21. 2. 2022.

V skladu z Odlokom v Diagnostičnem centru Bled s 23. 2. 2022 ukinjamo preverjanje pogoja PCT pri vseh pacientih, ki ste naročeni na ambulantne preglede in preiskave.

Še vedno pa se upošteva in preverja pogoj PCT pri vseh pacientih, ki ste naročeni na hospitalni (bolnišnični) sprejem na Bledu.

Ne glede na vrsto preiskave morate vsi pacienti tudi v prihodnje s seboj prinesti izpolnjen COVID-19 vprašalnik, ki ga prejmete ob naročilu na preiskavo. Obenem vas prosimo, da na preglede in preiskave prihajate zdravi, brez znakov respiratornih okužb (kašelj, vročina, bolečine v grlu, žrelu, nahodni znaki, bolečine v mišicah). Na naročeni termin pridite ob točno določeni uri, spremljevalcem pa vstop v tem času ni dovoljen.

Prijazen pozdrav,

kolektiv Diagnostičnega centra Bled

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×