Zdravljenje KVČB v Diagnostičnem centru Bled tudi z biološkimi zdravili

22 januarja, 2021

V Diagnostičnem centru Bled omogočamo pacientom s kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB) poleg standardnega zdravljenja, če to ni uspešno, tudi zdravljenje z biološkimi zdravili.

Kronična vnetna črevesna bolezen je dolgotrajno (kronično) vnetno obolenje črevesa. Med KVČB uvrščamo dve bolezni, in sicer Ulcerozni kolitis in Crohnovo bolezen. Obstaja tudi vmesna oblika bolezni t. i. Intermediarni kolitis, ko bolezni ne moremo uvrstiti ne v eno ne v drugo skupino.

V letu 2020 smo po predhodni odobritvi strokovnega kolegija KO za gastroenterologijo in po odobritvi ZZZS pridobili dovoljenje za predpisovanje bioloških zdravil. To pomeni pomembno strokovno pridobitev  pri zdravljenju pacientov s KVČB v našem centru.

Biološka zdravila so v zadnjih letih pomembno spremenila način zdravljenja kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) in pomenijo pomemben napredek v zdravljenju. Pacienti, primerni za biološko zdravljenje, so predvsem tisti, pri katerih je bolezen neodzivna na t. i. standardno zdravljenje, pacienti z dejavniki tveganja za zaplete ali z določeni zapleti in z obsežno prizadetostjo sluznice.

Več informacij o zdravljenju KVČB v Diagnostičnem centru Bled si lahko preberete  tudi tukaj.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×