Terms & Conditions

Splošno

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Zato vam priporočamo, da vsebino v nadaljevanju skrbno preberete. Vse informacije, ki so podane na spletnih straneh, so informativne narave. Prosimo vas, da tega spletnega mesta ne uporabljajte, če se s pogoji uporabe ne strinjate.

Spletno mesto je z namenom obveščanja uporabnikov o dejavnostih in storitvah razvila družba Diagnostični center Bled d.o.o., Pod skalo 4, 4260 Bled (v nadaljevanju: Diagnostični center Bled) in zanj tudi skrbi.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, so v izključni lasti družbe Diagnostični center Bled. Njihova uporaba je dovoljena le pod pogojem, da se vse kopije označijo z ustreznim obvestilom o avtorskih pravicah, da se omenjeni podatki uporabljajo le v osebne namene, da se jih ne izkorišča v komercialne namene, da se jih na noben način ne spreminja ter da se vse podobe, pridobljene na tem spletnem mestu, uporabljajo skupaj s spremnim besedilom in navedbo vira.

Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje vsebin spletnega mesta je brez pisnega soglasja Diagnostičnega centra Bled prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na našem spletnem mestu.

Diagnostični center Bled in člani skupine Diagnostični center Bled so lastniki blagovnih znamk, objavljenih na naših spletnih straneh. Tretjim osebam je uporaba in izkoriščanje tovrstnih znamk in logotipov prepovedana.

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo in varujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679 in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07. Več o tem si lahko preberete na povezavi https://www.dc-bled.si/si/obdelava-osebnih-podatkov.

Uporaba piškotkov

Diagnostični center Bled kot upravljavec spletnega mesta www.dc-bled.si  za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in vzdrževanje uporabniške seje uporablja t. i. piškotke. Več o piškotkih si lahko preberete na povezavi.

Omejitev odgovornosti

Informacije na našem spletnem mestu so pripravljene z veliko mero skrbnosti, kljub temu pa Diagnostični center Bled ni odgovoren za občasno nedelovanje spletnega mesta www.dc-bled.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli ukinemo oz. delno ali v celoti spremenimo spletno mesto. Omenjene spremembe lahko izvedemo na podlagi lastne presoje in brez predhodnega obvestila. Zato vas prosimo, da si ob naslednjem obisku naših spletnih strani ponovno preberete pogoje uporabe in upoštevate vse morebitne spremembe.

Objavljene informacije ne morejo nadomestiti obiska in posveta pri osebnem zdravniku ter niso namenjene diagnosticiranju bolezni. Uporabniki vse objavljene informacije uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Diagnostični center Bled niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij, objavljenih na tem spletnem mestu. Kakršne koli napake ali pomanjkljivosti so nenamerne in avtorji za njih ne odgovarjajo.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Diagnostični center Bled ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Povezave na druge spletne strani

Spletno mesto Diagnostičnega centra Bled vsebuje morebitne povezave na spletne strani tretjih oseb. Za besedila, objavljena na teh spletnih straneh, Diagnostični center Bled ne prevzema odgovornosti, saj nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh strani. V kolikor bo ugotovljeno, da je vsebina na teh spletnih straneh zavajajoča, bomo te povezave prekinili takoj, ko bo tehnično mogoče.

Končne določbe

Diagnostični center Bled si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega mesta. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen na spletnem mestu.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu www.dc-bled.si.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×