Drobljenje kalcinacij - ESWT

Drobljenje kalcinacij - ESWT

S terapevtsko uporabo ESWT v ortopediji so pričeli v Nemčiji in je zadnjih 10 let v precejšnjem razmahu. Posebna naprava (litotripter) producira udarne valove izven telesa, ti pa delujejo na obolelo tkivo na celičnem in izvenceličnem nivoju. Poveča se permeabilnost membran, sproži se inhibicija receptorjev za bolečino, stimulira se razraščanje žilja, ima pa še mnoge druge učinke, ki pospešujejo biološko zdravljenje obolelega tkiva. Čeprav je bil v začetku poglaviten namen terapevtske metode zdravljenje zlomov in slabega zaraščanja kosti, se v zadnjem času najbolj pogosto uporablja pri zdravljenju lokaliziranih bolečin muskuloskeletnih težav kot so tendinopatije, fasciitisi, sindrom probremenitve in druge entezopatije v predelu komolčnega sklepa, kolena in stopala. Najbolj pogoste lokalizacije so na ramenskem sklepu.

ESWT se uporablja pri ortopedskih pacientih, pri katerih običajna fizioterapija ni bila uspešna in operacija ni absolutno indicirana. Glede na podatke iz literature je uspešnost te metode, ob pravilno izbrani indikaciji, 50–80 %. Nekateri uporabljajo metodo ESWT tudi pri zdravljenju psevdoartroz.

Za zdravljenje z ESWT je potreben aparat za drobljenje kalcinacij (litotripter), ki lahko producira udarne valove različnih jakosti, ki delujejo na obolelo tkivo. Udarni valovi omogočajo tudi drobljenje oziroma fragmentacijo nastalih kalcinacij v predelu skeletno-mišičnega sistema, kar omogoča hitrejšo resorpcijo samih kalcinacij in zgodnejše okrevanje pacientov.

Ta metoda je najbolj uporabna pri kalcinatu v predelu ramenskega sklepa, tako da uspemo paciente s tovrstno diagnozo, v zelo visokem odstotku pozdraviti brez operacije. Pri teh pacientih se izognemo hospitalizaciji in operativnem zdravljenju. ESWT se uporablja tudi pri kalcinatu v predelu komolca, pete ali kolka. Zdravljenje poteka ambulantno.

Postopek opravljamo samoplačniško po napotitvi ortopeda ali radiologa. Pri zdravljenju s to metodo tudi sami opažamo dobre oziroma spodbudne klinične rezultate. Poleg tega je to neagresivna metoda z redkimi komplikacijami, zdravljenje poteka ambulantno, predvsem pa številnim pacientom prihranimo manj prijeten način zdravljenja.

Osnovni podatki o preiskavi:

  • Storitev je na voljo samoplačniško / cenik

Lokacije, kjer opravljamo drobljenje kalcinacij

  • Bled | Pod skalo 4, 4260 Bled
Naročite se samoplačniško
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×